This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TRANH TỤNG - VIẾT BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Bài bào chữa là văn bản viết của Luật sư, trong đó nêu quan điểm của Luật sư về vụ án, về hoạt động tố tụng mà các cơ quan và người tiến hành tố tụng đã tiến hành, về quan điểm truy tố của Viện kiểm sát đối với thân chủ của Luật sư là bị cáo trong vụ án, về tội danh, về khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị, đồng thời đưa ra những căn cứ để bác bỏ toàn bộ việc truy tố của Viện kiểm sát, hoặc để thay đổi sang tội danh khác có trách nhiệm hình sự và hình phạt nhẹ hơn, để không phải chịu hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Kỹ năng viết bài bào chữa là một trong những kỹ năng tranh tụng quan trọng nhất của Luật sư. Bài bào chữa trình tự, rành mạch theo từng vấn đề, không trùng lặp, không bị ngắt quãng sẽ giúp Hội đồng xét xử hiểu rõ quan điểm bào chữa, từ đó người Luật sư có thể bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của thân chủ.

Chúng tôi cho rằng, trước khi bắt tay vào việc viết một bài bào chữa, công việc một Luật sư cần làm đó là xác định định hướng bảo vệ. Đây là công việc khá phức tạp quyết định sự thành công hay thất bại của Luật sư trong vụ án. Tùy thuộc vào chứng cứ của vụ án và đương sự mà Luật sư phải bảo vệ mà Luật sư xác định định hướng bảo vệ cho phù hợp. Nếu bảo vệ cho người bị hại, Luật sư phải xác định định hướng bảo vệ theo hướng làm rõ trách nhiệm hình sự của bị cáo, trên cơ sở đó mới yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại một cách chính xác đầy đủ cho thân chủ của mình. Ngược lại, nếu bảo vệ cho bị cáo, Luật sư phải cố gắng chứng minh thân chủ mình vô tội hoặc tìm kiếm những tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn có được, một bài bào chữa của Luật sư thông thường gồm ba phần với các nội dung sau đây:

a) Phần mở đầu

  • Giới thiệu: Luật sư tự giới thiệu về mình, về cơ sở hành nghề luật sư, về Đoàn luật sư mà mình đăng ký hoạt động nghề nghiệp luật sư
  • Lý do tham dự phiên tòa: Luật sư nêu lý do và căn cứ mà mình tham gia phiên tòa

b) Phần nội dung

  • Nếu Viện kiểm sát truy tố chưa đúng người đúng tội, chưa đúng với phân tích của Luật sư thì Luật sư cũng phải nêu quan điểm của mình, nếu cần thiết thì đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung
  • Nếu Viện kiểm sát truy tố đúng người đúng tội, đúng với nhận định phân tích của Luật sư thì Luật sư cũng cần phải nêu ý kiến, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc truy tố của Viện kiểm sát

Đặc biệt khi phân tích trách nhiệm hình sự của bị cáo, người Luật sư phải chứng minh thiệt hại của thân chủ là có thật, do chính hành vi của bị cáo gây ra, hành vi của bị cáo là hành vi trái pháp luật, đồng thời việc yêu cầu bồi thường của người bị hại là có căn cứ.

c) Phần kết luận

  • Tóm tắt lại những nội dung chính đã trình bày, không cần thiết phải lập lại toàn bộ nội dung, nội dung lập lại phải không mâu thuẫn với nội dung đã trình bày
  • Đưa ra những đề xuất cụ thể về cách giải quyết vụ án theo hướng có lợi nhất cho thân chủ của mình với Hội đồng xét xử

Tags: bài bào chữa , bị cáo , luật sư tranh tụng


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

transfer legal case ,   transfer legal suit ,   prejudiced judge ,   supreme court ,   high court ,   appellate court ,   defendant ,   plaintiff ,   civil procedure code ,   section 22 of CPC ,   section 24 of CPC

Today we have come a long way from the times when ‘an eye for an eye’ was the norm. We now have established institutions to take care of any conflict or dispute that arises in our society. However, our awareness and education about the due process and procedure of these Courts have not grown...

By Sarthak Vidyarthi February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016