This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TRANH TỤNG- KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN LY HÔN

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Ngày nay các vụ việc ly hôn chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng số các vụ án dân sự. Về bản chất, trong vụ án ly hôn thông thường tồn tại 03 mối quan hệ cần phải giải quyết, đó là quan hệ hôn nhân, quan hệ con cái và quan hệ tài sản. Do đó, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án ly hôn, Luật sư cần phải phải tập trung nghiên cứu các vấn đề này.

a) Quan hệ hôn nhân

Trước khi bắt tay vào giải quyết một vụ việc ly hôn, trước tiên Luật sư phải nghiên cứu việc kết hôn giữa hai bên có hợp pháp hay không? Theo quy định của pháp luật hiện hành, quan hệ kết hôn được xác định là hợp pháp khi hai bên đủ điều kiện kết hôn và có đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

[Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014]

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

[Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014]

"Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Như vậy, trong trường hợp này Luật sư phải nghiên cứu quan hệ vợ chồng hình thành từ thời gian nào? Giữa họ có đăng ký kết hôn hay không? Việc kết hôn đó có tuân thủ các điều kiện kết hôn hay không? Nếu vi phạm thì vi phạm khoản nào thuộc Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Những thông tin này Luật sư có thể xác nhận thông qua lời khai của hai bên, của chính quyền cơ sở, giấy đăng ký kết hôn hoặc sổ ghi việc đăng ký kết hôn…Sau đó, Luật sư nên tìm hiểu lý do xin ly hôn, ý kiến của người thân, gia đình, bạn bè về quan hệ hôn nhân này. Nếu nghiên cứu hồ sơ thấy có điểm gì chưa rõ thì Luật sư nên có thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để việc đánh giá bản chất quan hệ được chính xác.

b) Quan hệ con cái

Vấn đề tiếp theo người Luật sư nhất định phải chú ý đến đó là những thông tin về con chung của hai bên vợ chồng. Bởi vì Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định cụ thể về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cũng như nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Do đó, Luật sư cần làm rõ vợ chồng có mấy con chung? Con chưa thành niên, con dưới 36 tháng tuổi hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập để tự nuôi mình, hoặc có thu nhập thì thu nhập bao nhiêu? Hiện những đứa con đang ở với ai? Nguyện vọng của mỗi bên về việc nuôi con, về đóng góp phí tổn nuôi con? Thu nhập của mỗi bên? Tài sản riêng của mỗi bên? Động cơ của mỗi bên trong việc xin nuôi con? Tình trạng sức khỏe, đạo đức, tư cách, nghề nghiệp của mỗi bên? Nếu con đã từ 09 tuổi trở lên phải nghiên cứu ý kiến nguyện vọng của các con muốn ở với ai?…

c) Quan hệ tài sản

Vấn đề tiếp theo Luật sư không thể bỏ quan đó là những thông tin về tài sản của hai bên vợ chồng. Bởi lẽ Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định cụ thể về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Về căn bản, việc phân chia tài sản của các bên pháp luật ưu tiên cho các bên thỏa thuận. Chỉ những trường hợp không thỏa thuận được mới giải quyết theo quy định của pháp luật. Do đó, khi nghiên cứu hồ sơ phải làm rõ tài sản chung của vợ chồng gồm những tài sản gì? Ai đang quản lý sử dụng? Giá trị của các tài sản này? Nguồn gốc tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên đối với khối tài sản? Yêu cầu nguyện vọng của mỗi bên về tài sản? Nếu có sự tranh chấp về tài sản riêng, tài sản chung, tài sản chỉ đứng tên một bên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng thì đặc biệt chú ý tìm hiểu thời điểm, điều kiện hình thành tài sản , các căn cứ, lý lẽ của bên yêu cầu xác định tài sản chung, tài sản riêng, các tài liệu thể hiện quá trình hình thành, sử dụng, quản lý, kê khai tài sản, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với tài sản đó…

Tags: vụ án ly hôn , hôn nhân , con cái , tài sản


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale deed ,   commission ,   registration of property ,   immovable property ,   searching ,   due diligence ,   promoter ,   buyer ,   conveyance deed ,   carpet area ,   Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 ,   The registrar of assurances ,   local registry office ,   agreement of sale ,   super built area ,   valuation query of a property ,   stamp duty ,   stamp paper ,   mutation

The registration of property that is land, flat, shop, garage or other things are mandated by the three laws such as Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 and such other municipal laws, local...

By Surja Baladhikari July 27, 2016
Post default

shareholders' rights ,   company law ,   related party transaction ,   S. 188 of the Company Act ,   2013 ,   disclosures ,   satyam ,   enron ,   tyco ,   parmalat ,   financial health ,   accounting standards 18

Introduction

In layman’s language, a Related Party Transaction is nothing but businesses carried out among the relatives of different companies. On the other hand, legally speaking, there are many financial and commercial legal instruments which define and provide for such transactions.

Section...

By Aishwarya Dhakarey July 27, 2016
Post default

civil procedure code ,   foreign judgments enforceability ,   S. 13 CPC ,   S. 38 CPC ,   S. 39 CPC ,   S. 40 CPC ,   S. 44 CPC ,   S. 45 CPC ,   S. 44A CPC ,   Moloji Nar Singh Rao v. Shankar Saran ,   R.M.V. Vellachi Achi v. R.M.A. Ramanathan Chettiar ,   Ramanathan Chettiar v. Kalimuthu Pillai ,   D.T. Keymer v. P. Viswanatham ,   Ephrayim H. Ephrayim v. Turner Morrison & Co ,   Anoop Beniwal v. Jagbir Singh Beniwal ,   Hari Singh v. Muhammad Said

The word foreign decree or order simply connotes a final adjudication on a point of law by a court situated outside the territory of India or simply not coming under the authority of the central legislature. The executability of foreign judgements in India is governed by The Code of Civil...

By Karan Mittal August 09, 2015