This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TRANH TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ - XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỊA VỊ TỐ TỤNG CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Đương sự vốn là chủ thể quan trọng trong một vụ án dân sự. Đương sự trong vụ án dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm (i) nguyên đơn, (ii) bị đơn, và (iii) người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan [1]. Số lượng đương sự nhiều hay ít phụ thuộc vào tính chất vụ án, loại quan hệ tranh chấp. Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, dưới đây là một số phân tích của chúng tôi để cho thấy sự khác biệt căn bản giữa ba chủ thể đương sự này.

Khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định, “nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn. Điều đó có nghĩa là để phát sinh vụ án dân sự tại tòa án thì phải có nguyên đơn khởi kiện. 

Khoản 3 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định, “bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm. Như vậy cần lưu ý rằng, với tự cách là bị đơn, họ tham gia tố tụng không phải do họ gửi đơn khởi kiện tới Tòa án như nguyên đơn, mà họ buộc phải tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời với việc nguyên đơn khởi kiện tại Tòa án thì tư cách bị đơn cũng được xác lập.

Khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định, “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Về bản chất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác với nguyên đơn và bị đơn, họ không phải là người khởi kiện cũng không phải là người bị kiện. Việc tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự có thể (a) do họ chủ động, (b) theo yêu cầu của đương sự khác, hoặc (c) theo yêu cầu của Tòa án.

Như vậy, để xác định chính xác tư cách đương sự trong vụ án dân sự, luật sư cần trả lời chính xác các câu hỏi sau:

  • Chủ thể đó có quyền khởi kiện hay không?
  • Họ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình hay của người khác?
  • Họ khởi kiện đối với ai?
  • Quyền và lợi ích của những ai bị ảnh hưởng trong quá trình giải quyết tranh chấp?

Chỉ khi xác định đầy đủ đương sự, xác định đúng địa vị tố tụng của họ thì việc giải quyết vụ án mới được toàn diện và nhanh chóng hơn. Điều này giúp cho luật sư có thể nắm bắt được hết các yêu cầu của họ, đồng thời tạo điều kiện cho luật sư dễ dàng thu thập chứng cứ để đảm bảo quyền và lợi ích của họ.

 


[1] Khoản 1 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Tags: địa vị tố tụng , đương sự trong vụ án dân sự , tố tụng dân sự , tranh chấp dân sự


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale deed ,   commission ,   registration of property ,   immovable property ,   searching ,   due diligence ,   promoter ,   buyer ,   conveyance deed ,   carpet area ,   Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 ,   The registrar of assurances ,   local registry office ,   agreement of sale ,   super built area ,   valuation query of a property ,   stamp duty ,   stamp paper ,   mutation

The registration of property that is land, flat, shop, garage or other things are mandated by the three laws such as Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 and such other municipal laws, local...

By Surja Baladhikari July 27, 2016
Post default

shareholders' rights ,   company law ,   related party transaction ,   S. 188 of the Company Act ,   2013 ,   disclosures ,   satyam ,   enron ,   tyco ,   parmalat ,   financial health ,   accounting standards 18

Introduction

In layman’s language, a Related Party Transaction is nothing but businesses carried out among the relatives of different companies. On the other hand, legally speaking, there are many financial and commercial legal instruments which define and provide for such transactions.

Section...

By Aishwarya Dhakarey July 27, 2016
Post default

civil procedure code ,   foreign judgments enforceability ,   S. 13 CPC ,   S. 38 CPC ,   S. 39 CPC ,   S. 40 CPC ,   S. 44 CPC ,   S. 45 CPC ,   S. 44A CPC ,   Moloji Nar Singh Rao v. Shankar Saran ,   R.M.V. Vellachi Achi v. R.M.A. Ramanathan Chettiar ,   Ramanathan Chettiar v. Kalimuthu Pillai ,   D.T. Keymer v. P. Viswanatham ,   Ephrayim H. Ephrayim v. Turner Morrison & Co ,   Anoop Beniwal v. Jagbir Singh Beniwal ,   Hari Singh v. Muhammad Said

The word foreign decree or order simply connotes a final adjudication on a point of law by a court situated outside the territory of India or simply not coming under the authority of the central legislature. The executability of foreign judgements in India is governed by The Code of Civil...

By Karan Mittal August 09, 2015