This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TRANH TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ – KỸ NĂNG SẮP XẾP HỒ SƠ VỤ ÁN TRƯỚC KHI NGHIÊN CỨU

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Muốn nghiên cứu hồ sơ đạt hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian, đồng thời giúp cho luật sư có thể ghi nhớ, phân tích, đánh giá các tài liệu đó được khách quan, thuận lợi thì một kỹ năng của luật sư không thể thiếu là phải biết sắp xếp hồ sơ theo một trật tự nhất định. Đặc biệt điều này càng cần thiết trong những vụ án có nhiều đương sự, nhiều người làm chứng và họ có nhiều lời khai mâu thuẫn với nhau khác nhau; có nhiều văn bản yêu cầu và kết luận giám định, nhiều văn bản ghi kết quả những lần định giá, thẩm định giá, nhiều văn bản xem xét, thẩm định tại chỗ trong những thời điểm khác nhau…

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn có được, thông thường các luật sư thường sắp xếp hồ sơ nên theo từng tập, theo thứ tự thời gian. Cụ thể:

  • Tập 01 bao gồm các văn bản tố tụng

Trong tập này chia ra thành nhiều tập nhỏ là tập các giấy thông báo, giấy triệu tập đương sự, người làm chứng chứng, quyết định đưa vụ án ra xét xử, các quyết định trưng cầu giám định, định giá... Mỗi tập nhỏ đều phải sắp xếp theo thứ tự thời gian để thuận lợi xem xét, khai thác.

  • Tập 02 bao gồm tập các tài liệu, các nguồn chứng cứ do đương sự giao nộp hay do Tòa án trực tiếp thu thập.

Nếu vụ án có nhiều đương sự, có nhiều biên bản định giá, nhiều kết luận giám định, nhiều tài liệu khác do đương sự, cơ quan tổ chức, cá nhân cung cấp cho Tòa án…thì nên chia ra nhiều tập nhỏ gồm:

- Tập lời khai của nguyên đơn

- Tập lời khai của bị đơn

- Tập lời khai của người làm chứng

- Tập các biên bản định giá

- Tập các tài liệu dùng để giám định, biên bản kết luận giám định

- Tập các tài liệu, chứng cứ khác

  • Tập 03 bao gồm các tài liệu về phiên tòa sơ thẩm (như: biên bản phiên tòa, bản án sơ thẩm)
  • Tập 04 bao gồm các tài liệu về kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ đương sự nộp khi kháng cáo
  • Tập 05 bao gồm các tài liệu về phiên tòa phúc thẩm như biên bản phiên tòa, bản án phúc thẩm

Tags: vụ án dân sự , hồ sơ vụ án , kỹ năng tranh tụng


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale deed ,   commission ,   registration of property ,   immovable property ,   searching ,   due diligence ,   promoter ,   buyer ,   conveyance deed ,   carpet area ,   Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 ,   The registrar of assurances ,   local registry office ,   agreement of sale ,   super built area ,   valuation query of a property ,   stamp duty ,   stamp paper ,   mutation

The registration of property that is land, flat, shop, garage or other things are mandated by the three laws such as Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 and such other municipal laws, local...

By Surja Baladhikari July 27, 2016
Post default

shareholders' rights ,   company law ,   related party transaction ,   S. 188 of the Company Act ,   2013 ,   disclosures ,   satyam ,   enron ,   tyco ,   parmalat ,   financial health ,   accounting standards 18

Introduction

In layman’s language, a Related Party Transaction is nothing but businesses carried out among the relatives of different companies. On the other hand, legally speaking, there are many financial and commercial legal instruments which define and provide for such transactions.

Section...

By Aishwarya Dhakarey July 27, 2016
Post default

civil procedure code ,   foreign judgments enforceability ,   S. 13 CPC ,   S. 38 CPC ,   S. 39 CPC ,   S. 40 CPC ,   S. 44 CPC ,   S. 45 CPC ,   S. 44A CPC ,   Moloji Nar Singh Rao v. Shankar Saran ,   R.M.V. Vellachi Achi v. R.M.A. Ramanathan Chettiar ,   Ramanathan Chettiar v. Kalimuthu Pillai ,   D.T. Keymer v. P. Viswanatham ,   Ephrayim H. Ephrayim v. Turner Morrison & Co ,   Anoop Beniwal v. Jagbir Singh Beniwal ,   Hari Singh v. Muhammad Said

The word foreign decree or order simply connotes a final adjudication on a point of law by a court situated outside the territory of India or simply not coming under the authority of the central legislature. The executability of foreign judgements in India is governed by The Code of Civil...

By Karan Mittal August 09, 2015