This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN - GIAO KẾT HỢP ĐỒNG (2)

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Ngoài những biện pháp về phòng tránh rủi ro khi giao kết thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã chia sẻ ở bài viết trước, hai bên còn có thể hạn chế tối thiểu các rủi ro pháp lý bằng các biện pháp sau đây:

  • Hợp đồng phải đảm bảo tính chặt chẽ, đầy đủ các nội dung cơ bản và ngôn ngữ phải chính xác

Yếu tố này có ý nghĩa rất quan trọng. Để bắt tay vào việc soạn thảo một hợp đồng, trước tiên các bên cần tham khảo các mẫu hợp đồng hoặc nhờ các luật sư tư vấn. Ngoài những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng, chẳng hạn như điều khoản tên hàng, chất lượng hàng hóa, điều khoản số lượng, trọng lượng, điều khoản giá cả, thanh toán, trường hợp bất khả kháng, luật áp dụng, điều khoản giải quyết tranh chấp,… hai bên có thể thỏa thuận những điều khoản khác phù hợp với yêu cầu của các bên. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ khi nào tất cả những yêu cầu liên quan đến giao dịch được thỏa mãn thì quý khách mới nên đặt bút chính thức ký kết hợp đồng.

Về ngôn ngữ, nguyên tắc chung khi soạn thảo văn bản phải bảo đảm ngôn ngữ rõ ràng, đơn nghĩa, văn phong phải mạch lạc dễ hiểu. Điều cần chú ý là sau khi soạn thảo hợp đồng bao giờ cũng phải đọc lại để kiểm tra xem khâu đánh máy có thiếu sót gì không và thêm một lần nữa để cân nhắc lại từng câu từng chữ của bản hợp đồng.

  • Đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng

Khi tiến hành ký kết hợp đồng, quý khách cần chắc chắn rằng nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội. Bởi lẽ, nếu vi phạm điều này, hợp đồng có nguy cơ sẽ bị vô hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng không không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Lúc đó theo quy định tại Khoản 2 Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, các bên phải có nghĩa vụ khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trong trường hợp này, qúy khách có thể gánh chịu những hậu quả như tài sản giao dịch có thể bị tịch thu, không thu hồi được vốn,…

  • Áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định

Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản. Có thể thầy rằng, các biện pháp bảo đảm này có tính ràng buộc bên đối tác để tạo sự tin tưởng và độ an toàn khi giao dịch, cụ thể là trong hoạt động cho vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Như vậy, tùy theo từng nội dung của giao dịch mà quý khách xem xét nên đưa vào hình thức nào sao cho phù hợp, bởi lẽ không phải hình thức bảo đảm nào cũng giống nhau.

Tags: biện pháp bảo đảm , giá trị pháp lý hợp đồng , nội dung cơ bản , ngôn ngữ hợp đồng


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016