This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN – NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (1)

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Nhượng quyền thương mại

Ngày nay, nhượng quyền thương mại vốn được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước dự báo sẽ nhanh chóng phát triển thành những xu hướng trong tương lai. Vậy nhượng quyền thương mại là gì? Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền; và
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho Bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Có thể thấy rằng, với hình thức nhượng quyền thương mại, ưu điểm lớn nhất Bên nhận quyền nhận được là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. Một nguyên nhân khác là do có nền tảng phương pháp quản lý tốt hơn, đồng thời thương hiệu đã nổi tiếng và được người tiêu dùng tín nhiệm, Bên nhận quyền nhờ đó có thể tận dụng và sinh lợi nhanh hơn. Về phía khách hàng, ưu điểm của việc nhượng quyền là cảm giác yên tâm với chất lượng sản phẩm mình đang sử dụng. Bởi lẽ hầu hết chúng ta thường chọn lựa cái mình đã biết chứ không phải cái mình chưa từng nghe đến.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Về phần hợp đồng nhượng quyền thương mại, khi tiến hành soạn thảo, các bên cần cân nhắc những vấn đề sau đây:

  • Thông tin xác định tư cách chủ thể của các bên

Doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có quyền tham gia ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, nhưng để xác định được quyền hợp pháp đó và tư cách chủ thể của các bên thì cần phải có tối thiểu các thông tin sau:

Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tên, Trụ sở, Giấy phép thành lập và người đại diện.Các nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Đối với cá nhân: Tên, số chứng minh nhân dân và địa chỉ thường trú. Nội dung này được ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

Các bên nên xuất trình, kiểm tra các văn bản, thông tin này trước khi đàm phán, ký kết để đảm bảo hợp đồng ký kết đúng thẩm quyền.

  • Điều kiện đối với Bên nhận quyền và Bên nhượng quyền

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một loại hợp đồng đặc biệt. Theo đó pháp luật thương mại đặt ra điều kiện đối với Bên nhận quyền và Bên nhượng quyền. Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014”), điều kiện đối với Bên nhượng quyền như sau:

- Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền phải hoạt động ít nhất một (01) năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

- Bên nhượng quyền đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014.

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014.

Ngược lại, căn cứ theo quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014, thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

  • Sở hữu trí tuệ

Hợp đồng nhượng quyền bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ (các đối tượng như nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh…). Do đó hai bên cần lưu ý rằng, trường hợp Bên nhượng quyền chuyển giao cho Bên nhận quyền quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp thì phần chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Tags: nhượng quyền thương mại , bên nhượng quyền , bên nhận quyền , sở hữu trí tuệ


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016
Post default

Sports lawyer india ,   gamechanger ,   tmt law firm ,   law students ,   day zero ,   australia sports management

As young budding lawyers, generally when asked about sports law, we have no clue about it. What is sports law? Is there any special Act dedicated to this field of law? If not, then which Acts are usually referred? Most of us would be as perplexed and confused as a non-law student would be.

Sports...

By Dipti Srivastava July 26, 2016