This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

  • 1 Answer
  • 911 Views

Tháng 1/2017, anh An thế chấp tàu biển mang biển số X cho anh Tân để bảo đảm cho khoản vay 750 triệu đồng của anh An đối với anh Tân. Việc thế chấp này đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Tháng 5/2017, đến hạn trả nợ nhưng anh An vẫn không chịu thanh toán nên anh Tân đã tìm đến anh An để yêu cầu anh An phải giao tài sản cho mình. Lúc này, anh An nói là anh đã giao con tàu cho anh Đức mượn. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, anh Tân có quyền yêu cầu anh Đức phải giao tài sản cho mình hay không?

Answer 1

Bộ luật Dân sự 2015 ra đời với nhiều điểm tiến bộ, một trong những điểm đáng chú ý chính là quy định về hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 297 của Bộ luật này.Đây là khái niệm lần đầu tiên được đề cập trong Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến giao dịch bảo đảm.Tuy nhiên, nó không phải là quy định mới.Bản chất của quy định này chính là đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba vốn được quy định tại Điều 323 Bộ luật Dân sự năm 2005 nhưng Bộ luật mới đã thay bằng “Hiệu lực đối kháng với người thứ ba” với một số quy định chi tiết hơn.

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, thế nào là thế chấp tài sản? Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 thì thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Đây là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015. Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, do việc thế chấp con tàu đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm nên biện pháp bảo đảm này đã phát sinh hiệu lực đối kháng đối với anh Đức. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 297 Bộ luật Dân sự 2015, biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.

Trong trường hợp này, khi anh An (người cho anh Đức mượn con tàu) đã thế chấp con tàu này cho anh Tân để bảo đảm cho khoản vay 750 triệu đồng và không thể thanh toán khi đến hạn trả nợ thì anh Tân hoàn toàn có thể yêu cầu anh Đức giao tài sản là con tàu biển cho mình. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 197 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.