This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Lãi suất

  • 1 Answer
  • 175 Views

Đầu năm 2016, do thiếu vốn làm ăn nên chị tôi có vay ông Tuấn 10 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. Hai bên có viết giấy vay, cùng ký, điểm chỉ. Một năm sau (2017) chị tôi mang tiền đến trả cho ông Tuấn tổng số tiền cả gốc và lãi là 13.600.000đ. Ông Tuấn không nhận và đòi chị tôi trả 46 triệu (bao gồm 10 triệu tiền gốc và 36 triệu tiền lãi của 12 tháng). Chị tôi thắc mắc sao số tiền lại lớn như vây thì ông Tuấn nói trong giấy vay đã ghi rõ “lãi suất ba phần trăm/tháng (30%/tháng)”. Chị tôi nghĩ rằng giấy vay ghi nhầm, đúng ra phải là 3%/tháng. Xin hỏi trong trường hợp này, lãi suất là bao nhiêu?

Answer 1

Nếu như trước đây, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định (i) các bên trong hợp đồng cho vay có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 150%  của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng và (ii) trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ; thì hiện nay trong Bộ luật Dân sự 2015, hạn mức lãi suất tối đa mà các bên được thỏa thuận đã được hạ xuống, đồng thời pháp luật đã mở rộng quyền thỏa thuận cho các bên trong trường hợp hợp đồng cho vay có tính lãi nhưng không không xác định lãi cụ thể.

Trong trường hợp này, chị của quý khách sẽ phải trả mức lãi suất là 10%/năm;bởi lẽ, Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng, giữa chị quý khách và ông Tuấn rõ ràng có thỏa thuận về việc trả lãi, cụ thể là trong giấy vay đã ghi rõ “lãi suất ba phần trăm/tháng (30%/tháng)”. Tuy nhiên có thể do nhầm lẫn, lãi suất đã không được xác định rõ là 3% hay 30% dẫn đến chanh chấp. Do đó, với quy định trên, mức lãi suất chị quý khách phải trả được xác định bằng 50% mức lãi suất tối đa (20% năm của khoản tiền vay). Điều này có nghĩa là chị của quý khách phải trả cho ông Tuấn mức lãi suất là 10%/năm của tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, tức là số tiền lãi 1.000.000 đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.