This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Quyền chuyển đổi và xác định lại giới tính

  • 1 Answer
  • 153 Views

Tôi được biết một số nước trên thế giới đã công nhận việc chuyển đổi và xác định lại giới tính. Ngoài ra, ở Việt Nam có trường hợp của cô giáo Phạm Lê Quỳnh Trâm đã chuyển đổi giới tính và được chính quyền địa phương cấp giấy quyết định "Thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính". Giấy này ghi rõ nội dung là cho phép Phạm Văn Hiệp (tên trước đây của Trâm) được xác định lại giới tính từ nam sang nữ và đổi tên thành Phạm Lê Quỳnh Trâm. Vậy xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân có được phép chuyển đổi giới tính hay không? Cần những điều kiện gì để có thể xác định lại giới tính?

Answer 1

Nếu như trước đây Bộ luật Dân sự 2005 chỉ ghi nhận “quyền xác định lại giới tính của cá nhân” thì hiện tại Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) bên cạnh quyền này các nhà làm luật đã bổ sung thêm quy định về “quyền chuyển đổi giới tính” tại Điều 37. Đây là lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận, tạo ra một bước tiến mới trong công tác xây dựng pháp luật cũng như giải quyết nhu cầu của một bộ phận công dân trong xã hội. Đồng thời, quy định này được xem là một quy định mang tính nhân văn, phù hợp với chế định quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp 2013 bảo hộ.

Chuyển đổi giới tính

Trên thực tế pháp luật vẫn chưa quy định về điều kiện, trình tự, cách thức chuyển đổi giới tính cụ thể là như thế nào. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung theo quy định của pháp luật hiện hành, Việt Nam đã cho phép việc cá nhân chuyển đổi giới tính. Bởi lẽ, Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 37. Chuyển đổi giới tính

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Quyền xác định lại giới tính

Việt Nam cũng cho phép cá nhân có quyền xác định lại giới tính theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, cá nhân phải đáp ứng điều kiện pháp luật quy định. Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Điều này có nghĩa là, nếu cá nhân không rơi vào trường hợp này, người đó sẽ không có căn cứ để được xác định lại giới tính. Một khi cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính thì có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật Dân sự và luật khác có liên quan.

Mặt khác, cá nhân cũng có nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Cụ thể, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

“Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.