This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ

  • 1 Answer
  • 545 Views

Tôi hiện đang sinh sống tại TPHCM, có mua một lô hàng gạo từ công ty Bảo Minh ở Hà Nội. Ngày 15/01/2017, tôi có ký kết một hợp đồng với công ty A về việc công ty A sẽ vận chuyển cho tôi lô hàng này từ Hà Nội về TPHCM và tôi sẽ thanh toán khi công ty A giao hàng tại nhà của tôi. Tuy nhiên, đến ngày 22/01/2016, khi công ty A đã giao hàng đầy đủ tại nhà của tôi, tôi lại không đủ tiền để trả cho công ty A. Tôi có hẹn tháng sau sẽ trả nhưng công ty A không đồng ý và đã thông báo sẽ giữ hàng của tôi cho đến khi tôi thanh toán đủ phí vận chuyển. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty A có quyền làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, công ty A có quyền cầm giữ lô hàng gạo của quý khách cho đến khi quý khách thanh toán đủ phí vận chuyển cho công ty A.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách ký kết với công ty A ngày 15/01/2017 là hợp đồng vận chuyển tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vận chuyển tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

Theo đó, quý khách (bên thuê vận chuyển) có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển cho công ty A khi công ty A giao hàng tại nhà của quý khách. Tuy nhiên, do quý khách không có đủ tiền nên chưa có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; công ty A hoàn toàn có quyền cầm giữ lô hàng gạo của quý khách căn cứ theo quy định tại Điều 346 và Khoản 1 Điều 347 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

            [Điều 346]

Điều 346. Cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.”

[Khoản 1 Điều 347]

Điều 347. Xác lập cầm giữ tài sản

1. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.”

Như vậy, công ty A có quyền cầm giữ lô hàng gạo và yêu cầu quý khách thanh toán phí vận chuyển; đồng thời, công ty A phải giao lại lô hàng gạo đang cầm giữ khi quý khách đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán. [Khoản 1 Điều 348, Khoản 4 Điều 349 Bộ luật Dân sự 2015]

Quý khách cũng cần lưu ý, căn cứ theo quy định tại Điều 350 Bộ luật Dân sự 2015, việc cầm giữ tài sản sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

(1) Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.

(2) Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.

(3) Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.

(4) Tài sản cầm giữ không còn.

(5) Theo thỏa thuận của các bên

So với Bộ luật Dân sự 2005, biện pháp cầm giữ tài sản tuy đã được ghi nhận (quy định tại Điều 416) nhưng chưa thực sự được công nhận là một biện pháp bảo đảm (Điều 318 quy định về các biện pháp bảo đảm không có biện pháp cầm giữ tài sản); do đó, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) quy định bổ sung biện pháp cầm giữ tài sản trong các biện pháp bảo đảm trong dân sự, chính thức công nhận cầm giữ tài sản là một biện pháp bảo đảm. Đồng thời, đây là biện pháp bảo đảm duy nhất trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng mà không dựa trên sự thoả thuận của các bên liên quan nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của bên có quyền, ràng buộc bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ để được nhận tài sản.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.