This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

  • 1 Answer
  • 293 Views

Ngày 15/01/2017, tôi có lập một hợp đồng vay với ông A, thời hạn của hợp đồng là 1 năm, không gia hạn. Theo hợp đồng này, tôi sẽ cho ông A vay 200 triệu đồng không lấy lãi suất nhưng phải có người đứng ra bảo lãnh cho ông A. Ông Bằng (anh ruột ông A) đã chấp nhận bảo lãnh cho ông A, việc bảo lãnh cũng đã được lập thành văn bản. Cụ thể, ông Bằng cam kết sẽ trả nợ thay ông A nếu đến hạn hợp đồng vay mà ông A không trả được nợ. Tuy nhiên, ông Bằng lại là bạn thân của tôi. Tôi xin hỏi Luật sư nếu tôi sau này phát sinh việc bảo lãnh, tôi miễn cho ông Bằng không phải trả tiền thì tôi có được tiếp tục đòi ông A phải trả tiền cho mình không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách không thể yêu cầu ông A phải trả tiền vay cho mình nếu quý khách đã miễn nghĩa vụ trả tiền vay cho ông A khi phát sinh trách nhiệm bảo lãnh.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, ông Bằng đã cam kết bảo lãnh cho ông A (em ruột của ông Bằng) khi thực hiện hợp đồng vay tài sản với quý khách. Đây là quan hệ bảo lãnh được quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 335. Bảo lãnh

1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 342 Bộ luật Dân sự 2015, khi đến hạn của hợp đồng vay tài sản mà ông A (bên được bảo lãnh) không thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho quý khách (bên nhận bảo lãnh) thì ông Bằng (bên bảo lãnh) phải thực hiện nghĩa vụ đó. Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 341. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

1. Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác, khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh của ông Bằng mà quý khách miễn nghĩa vụ cho ông Bằng thì ông A cũng không phải thực hiện nghĩa vụ đó; tức là, quý khách không thể yêu cầu ông A trả tiền theo hợp đồng vay.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 368 Bộ luật Dân sự 2005 về việc bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh; rõ ràng, Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã có sự sửa đổi nhằm cân bằng lợi ích giữa các bên trong quan hệ bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự.

[Khoản 1 Điều 368 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 368. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

1. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định phải liên đới thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.