This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

  • 1 Answer
  • 353 Views

Ông tôi năm nay đã 80 tuổi. Do tuổi già nên trí nhớ của ông lúc được lúc không. Lo sợ quyền lợi của ông bị ảnh hưởng nên theo tôi được biết, hiện tại tôi có thể yêu cầu Tòa án xác định ông tôi là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Xin hỏi Luật sư, trường hợp này Tòa án có chấp nhận yêu cầu của tôi và công nhận ông tôi là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay không?

Answer 1

Trước đây,Bộ luật dân sự2005 không có quy định về “người có khó khăn trong nhận tức, làm chủ hành vi”; tuy nhiên, hiện tại Bộ luật dân sự2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) đã bổ sung quy định về “người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. Quy định mới này nhằm khắc phục những hạn chế của Bộ luật Dân sự 2005 từ đó hướng đến việc đảm bảo sự công bằng giữa chủ thể đặc biệt này với những chủ thể bình thường khác khi họ tham gia vào những giao dịch dân sự.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay là trong trường hợp này Tòa án có chấp nhận yêu cầu của quý khách để xác định ông quý khách là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay không; bởi lẽ, Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Người thành niêndo tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vinhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ

…”

Theo đó, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Trong trường hợp này, chúng tôi chưa rõ tình trạng lúc nhớ lúc quên của ông quý khách ở mức độ nào. Với các quy định trên, trong trường hợp có căn cứ xác định ông quý khách vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự [Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần], thì quý khách có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố ông mình là “người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này thì Tòa án sẽ cần phải căn cứ trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần và nếu đồng ý sẽ chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Một khi không còn căn cứ tuyên bố ông quý khách có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của quý khách, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố ông quý khách có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Bộ luật Dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.