This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • 1 Answer
 • 665 Views

Nhà tôi là cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng gạo. Đầu năm 2017, do có mẫu thuẫn với nhà tôi nên bà Hoa sống cùng khu phố đã rêu rao với mọi người rằng nhà tôi chuyên bán gạo của Trung Quốc và hết hạn. Vì tin đồn đó, việc kinh doanh của nhà tôi đã bị ảnh hưởng lớn. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, gia đình tôi có thể khởi kiện bà Hoa yêu cầu bồi thường được hay không?

Answer 1

Trước đây, Điều 37 Bộ luật Dân sự 2005 chỉ quy định chung về việc danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ thì hiện tại Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) đã có những sửa đổi theo hướng chi tiết hóa quyền được bảo danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng, trong trường hợp này bà Hoa đã rêu rao với mọi người rằng gia đình quý khách chuyên bán gạo của Trung Quốc và hết hạn mà không có căn cứ nhằm mục đích xâm phạm đến danh dự, uy tín của quý khách. Do đó, quý khách hoàn toàn có thể khởi kiệnyêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin đó hoặc yêu cầu chính bà Hoa xin lỗi, cải chính công khai theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, quý kháchcũng có quyền yêu cầu bà Hoa bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm; bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

…”

Đồng thời, trường hợp này cũng thỏa mãn các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản1 Mục 1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP bao gồm:

 • Phải có thiệt hại xảy ra:
 • Trong trường hợp này, việc kinh doanh củagia đình quý khách đã bị ảnh hưởng bởi những thông tin không đúng sự thật.

 • Phải có hành vi trái pháp luật:
 • Hành vibà Hoa đã rêu rao không có căn cứ với mọi người rằng nhà quý khách chuyên bán gạo của Trung Quốc và hết hạn.

 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi của bà Hoa là nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại:
 • Trường hợp này bà Hoa có thể nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho gia đình quý khách mà vẫn thực hiện.

  Như vậy, khi có căn cứ cho rằng thông tin sai sự thật của bà Hoa đã làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của quý khách thì quý khách có quyền yêu cầu bồi thường các khoản tiền theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

  Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

  1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

  c) Thiệt hại khác do luật quy định.

  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.