This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng

  • 1 Answer
  • 334 Views

Tôi có đặt mua từ ông A một bộ trang sức làm thủ công bằng vàng. Việc mua bán này được lập thành văn bản vào ngày 10/01/2017. Tôi đã đưa tiền trước cho ông A và hẹn đến ngày 20/01/2017 ông A sẽ giao cho tôi. Tuy nhiên, ngày 18/01/2017, trong quá trình dọn nhà và xưởng, ông A đã làm mất bộ trang sức nên khi đến hạn giao, ông A không có hàng để giao cho tôi. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có quyền đòi lại tiền đã giao và yêu cầu ông A bồi thường không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền hủy bỏ hợp đồng đã giao kết với ông A vào ngày 10/01/2017; bởi lẽ, bộ trang sức (đối tượng của hợp đồng) đã mất khiến ông A không có hàng để giao cho quý khách, tức là ông A không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc thay thế bằng tài sản cùng loại. Cụ thể, Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 426. Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng

Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 351 và Điều 363 của Bộ luật này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, khi quý khách hủy bỏ hợp đồng đã giao kết với ông A vào ngày 10/01/2017 thì hợp đồng này không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, tức là quý khách có quyền yêu cầu ông A trả lại số tiền đã giao sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản (nếu có). Cụ thể:

Điều 427. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.

Bên cạnh đó, nếu không có thỏa thuận khác, quý khách có quyền yêu cầu ông A bồi thường bằng tiền tương ứng với giá trị của bộ trang sức bị mất, căn cứ theo quy định tại Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 426. Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng

Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 351 và Điều 363 của Bộ luật này.”

So với Bộ luật Dân sự 2005, “Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng” là nội dung mới được bổ sung tại Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). Theo đó, căn cứ vào lợi ích của các bên khi tham gia quan hệ hợp đồng, một bên hoàn toàn có quyền hủy bỏ thực hiện hợp đồng đã giao kết và yêu cầu bồi thường khi bên kia làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại; bởi lẽ, việc tài sản là đối tượng của hợp đồng bị mất, hư hỏng có thể làm cho các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.