This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Nghĩa vụ trả tiền

  • 1 Answer
  • 696 Views

Ngày 13/01/2017, tôi có lập một hợp đồng bán cho bà A 10 chậu lan cảnh. Tuy nhiên, vì hiện tại nhà bà A chưa biết khi nào sẽ hoàn thành việc xây dựng và trang trí nội thất nên chúng tôi vẫn chưa thống nhất ngày giao hàng và trả tiền. Vậy tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có thể yêu cầu bà A trả tiền trước khi giao được không?

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mua bán 10 chậu lan cảnh mà quý khách và bà A lập ngày 13/01/2017 là hợp đồng mua bán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng mua bán tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.”

Mặt khác, Khoản 2, 3 Điều 434 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định:

Điều 434. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

2. Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

3. Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.”

Như vậy, với những quy định trên, trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có thể thỏa thuận với bà A về việc bà A trả tiền trước khi giao hàng. Ngược lại, nếu các bên không thỏa thuận được, vì quý khách và bà A không không xác định rõ ràng thời hạn giao 10 chậu lan cảnh nên quý khách hoặc bà A đều có thể yêu cầu giao – nhận hàng bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một khoảng thời gian hợp lý và bà A phải thanh toán tiền mua cho quý khách ngay tại thời điểm nhận hàng.

So với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã bổ sung những trường hợp liên quan đến thời hạn trả tiền của bên mua trong hợp đồng mua bán tài sản khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng. Đây là quy định mới nhằm bảo vệ tối đa quyền được thanh toán khi giao hàng của bên bán, cân bằng và điều hòa quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.