This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Quyền đòi lại tài sản khi bảo lưu quyền sở hữu

  • 1 Answer
  • 424 Views

Hiện tại, tôi có dự định bán chiếc xe máy đang sử dụng cho anh A. Mặc dù anh A cam kết sẽ trả đủ tiền vào đầu tháng 4/2017 nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm nên vẫn chưa giao xe cho anh A. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có thể giao xe cho anh A nhưng chưa làm thủ tục sang tên cho đến khi anh A trả đủ tiền mua xe không? Nếu anh A không trả tiền hoặc trả tiền không đủ thì tôi có quyền đòi lại chiếc xe đã nhận bán cho anh A không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có quyền giao xe nhưng không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chiếc xe cho anh A theo hợp đồng mua bán xe giao kết bởi các bên; đồng thời, quý khách có quyền đòi lại chiếc xe đã nhận bán nếu anh A không trả tiền hoặc trả tiền không đủ khi đến hạn. Đây là biện pháp bảo lưu quyền sở hữu căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 331 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 331. Bảo lưu quyền sở hữu

1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý, việc bảo lưu quyền sở hữu phải được (i) lập thành văn bản riêng hoặc (ii) được ghi trong hợp đồng mua bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 331 Bộ luật Dân sự 2015.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, anh A có nghĩa vụ trả đủ tiền cho quý khách vào đầu tháng 4/2017. Nếu quá thời hạn này mà anh A vẫn chưa trả tiền hoặc trả tiền chưa đủ thì quý khách có quyền đòi lại chiếc xe căn cứ theo quy định tại Điều 332 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể, khi đòi lại chiếc xe, quý khách sẽ phải hoàn trả lại cho anh A số tiền mà anh A đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn của chiếc xe do sử dụng; bên cạnh đó, nếu anh A làm mất hoặc hư hỏng chiếc xe, quý khách có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại:

Điều 332. Quyền đòi lại tài sản

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

So với Bộ luật Dân sự 2005, biện pháp bảo lưu quyền sở hữu tuy đã được ghi nhận (quy định tại Điều 461) nhưng chưa thực sự được công nhận là một biện pháp bảo đảm (Điều 318 quy định về các biện pháp bảo đảm không có biện pháp cầm giữ tài sản); do đó, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã có những quy định bổ sung, cụ thể và rõ ràng hơn về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, chính thức công nhận bảo lưu quyền sở hữu là một biện pháp bảo đảm. Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự 2015 cũng đã tạo ra một khung pháp lý bao gồm quyền đòi lại tài sản khi áp dụng biện pháp bảo đảm bảo lưu quyền sở hữu nhằm bảo vệ tốt hơn, tránh những rủi ro pháp lý liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên bán khi đã giao đủ hàng nhưng bên mua vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.