This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

  • 1 Answer
  • 291 Views

Tôi có đặt mua từ ông A 10 kg hoa atiso và 10 kg rễ atiso sấy khô để dùng. Việc mua bán giữa tôi và ông A được lập thành văn bản vào ngày 12/01/2017. Theo hợp đồng, ông A sẽ giao hàng cho tôi trước ngày 17/01/2017 và tôi sẽ thanh toán cho ông A trước ngày 19/01/2017. Tuy nhiên, khi nhận được hàng vào trưa ngày 17/01/2017, tôi phát hiện 10 kg rễ mà ông A giao là rễ atiso tươi. Khi được thông báo thì ông A yêu cầu tôi trả đủ tiền, sau đó qua tháng 2 ông A sẽ giao lại đúng hàng. Tôi không đồng ý và chỉ thanh toán đúng 10 kg hoa atiso và gửi lại 10 kg rễ cho ông A. Nay ông A dọa sẽ kiện tôi đòi đủ tiền thanh toán cho 10 kg rễ. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có quyền làm vậy không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách có quyền không nhận 10 kg rễ atiso tươi và không phải thanh toán tiền đối với 10 kg rễ cho ông A, việc ông A dọa sẽ kiện quý khách đòi đủ tiền thanh toán là không có căn cứ.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mua bán hoa và rễ atiso sấy khô mà quý khách giao kết với ông A ngày 12/01/2017 là hợp đồng mua bán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng mua bán tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Trong trường hợp này, ông A (bên bán) đã giao tài sản không đúng chủng loại cho quý khách (ông A đã giao 10 kg rễ atiso tươi cho quý khách thay vì phải giao 10 kg rễ atiso sấy khô theo thỏa thuận). Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 439 Bộ luật Dân sự 2015, quý khách có quyền hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến 10 kg rễ atiso. Cụ thể:

Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, với quy định trên, quý khách có quyền hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến rễ atiso mà quý khách và ông A đã thỏa thuận. Căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, khi phần hợp đồng liên quan đến rễ atiso bị hủy bỏ, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận và phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Nghĩa là, quý khách có quyền không nhận 10 kg rễ atiso tươi và không phải trả tiền đối với 10 kg rễ này cho ông A. Phần hợp đồng liên quan đến 10 kg hoa atiso sấy khô vẫn có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, nếu việc giao hàng không đúng chủng loại của ông A gây thiệt hại thì quý khách có quyền yêu cầu ông A bồi thường thiệt hại.

So với quy định tại Khoản 3 Điều 437 Bộ luật Dân sự 2005 về quyền hủy bỏ hợp đồng của bên mua khi bên bán giao vật không đúng chủng loại, Khoản 3 Điều 439 Bộ luật Dân sự 2015 đã có sự sửa đổi, bổ sung trong trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại. Đây là quy định mới nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua trong hợp đồng mua bán tài sản; đồng thời tôn trọng tối đa quyền tự do ý chí của các bên khi duy trì hiệu lực của phần hợp đồng liên quan đến tài sản đã giao đúng chủng loại theo thỏa thuận.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.