This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng Hải - Bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hành khách bằng đường biển

  • 1 Answer
  • 238 Views

Ngày 14/4/2016, chị tôi mua vé tàu Vũng Tàu-Côn Đảo của công ty vận tải X để đi du lịch. Không may, trên đường đi, tàu này va chạm với một tàu khác nên đã xảy ra tai nạn. Kết quả chị tôi bị gãy chân và chấn thương vùng đầu, tỷ lệ thương tật 10%. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này chị tôi có thể yêu cầu người vận chuyển bồi thường thiệt hại về sức khỏe hay không?

Answer 1

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng, hợp đồng vận chuyển hành khách trong trường hợp này được giao kết giữa chị quý khách và công ty vận tải X, bằng chứng là vé tàu theo như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 124 Bộ luật Hàng hải 2005 (hành khách là chị quý khách và người vận chuyển là công ty vận tải X).

Do thông tin của quý khách cung cấp cho chúng tôi chưa nói rõ việc va chạm giữa tàu của công ty vận tải X và tàu khác là do lỗi của người vận chuyển hay không nên chúng tôi xin chia thành 03 trường họp như sau:

  • Trường hợp 1: Người vận chuyển chứng minh được việc hành khách bị thương là do sự cố đâm va

Khi người vận chuyển chứng minh được việc chị quý khách bị thương, tổn hại về sức khỏe là do sự cố đâm va thì trong trường hợp này, công ty X không có lỗi, theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 Bộ luật Hàng hải 2005, chị quý khách không thể yêu cầu người vận chuyển bồi thường thiệt hại về sức khỏe. Cụ thể:

Điều 130. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển

1. Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại do hành khách chết, bị thương hoặc tổn hại khác về sức khoẻ và mất mát, hư hỏng hành lý, nếu sự cố gây thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, người làm công, đại lý của người vận chuyển gây ra trong phạm vi công việc được giao.

Lỗi của người vận chuyển, người làm công, đại lý của người vận chuyển được coi là đương nhiên, trừ trường hợp chứng minh được rằng hành khách chết, bị thương hoặc tổn hại khác về sức khoẻ và mất mát, hư hỏng hành lý xách tay xảy ra do sự cố đâm va, chìm đắm, phá huỷ, mắc cạn, nổ, cháy hoặc khuyết tật của tàu biển.

…”

  • Trường hợp 2: Người vận chuyển không chứng minh được việc hành khách bị thương là do sự cố đâm va

Trong trường hợp này, chị quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu người vận chuyển bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 Bộ luật Hàng hải 2005; bởi lẽ, nếu người vận chuyển không chứng minh được việc chị của quý khách bị thương, hoặc tổn hại sức khỏe là do sự cố đâm va thì lỗi của người vận chuyển lúc này được coi là đương nhiên.

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển

Khi lỗi của người vận chuyển được xem là đương nhiên trong trường hợp người vận chuyển không chứng minh được việc chị quý khách bị thương là do sự cố đâm va (trường hợp 2 nêu trên) thì vấn đề pháp lý tiếp theo mà chị quý khách cần lưu ý, đó là giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển [tức mức đền bù mà chị quý khách có thể nhận được]. Do những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi vẫn chưa rõ ràng nên chúng tôi xin chia ra làm hai (02) trường hợp

  • Trường hợp 1: Lỗi của người vận chuyển là lỗi vô ý

Giới hạn trách nhiệm của công ty X trong việc bồi thường thiệt hại cho chị quý khách trong trường hợp này sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hàng hải 2005. Cụ thể:

Điều 132. Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hành khách và hành lý

1. Trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp một hành khách chết, bị thương hoặc tổn hại khác về sức khoẻ không vượt quá 46.666 đơn vị tính toán cho một hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, với tổng mức đền bù không quá 25.000.000 đơn vị tính toán; đối với những trường hợp mà Toà án quyết định việc thanh toán được thực hiện dưới hình thức định kỳ thì tổng số tiền bồi thường đó cũng không quá giới hạn quy định tại khoản này.

…”

  • Trường hợp 2: Lỗi của người vận chuyển là lỗi cố ý gây ra tổn thất hoặc cẩu thả và biết rằng tổn thất có thể xảy ra

Trường hợp này, công ty X sẽ bị mất quyền giới hạn trách nhiệm, tức mức bồi thường thiệt hại chị quý khách sẽ nhận được có thể vượt quá 46.666 đơn vị tính toán cho hợp đồng vận chuyển giữa quý khách và công ty X. Cụ thể, Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định:

“1. Người vận chuyển mất quyền giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 132 của Bộ luật này, nếu tổn thất xảy ra được chứng minh là hậu quả của việc người vận chuyển đã có hành vi cố ý gây ra tổn thất đó hoặc cẩu thả và biết rằng tổn thất có thể xảy ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.