This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng hải - Cầm giữ hàng hải

  • 1 Answer
  • 399 Views

Ngày 10/10/2015, tàu biển A của công ty tôi vận chuyển gần 3.000 tấn tôn cuộn lạnh, trị giá hơn 40 tỷ đồng khởi hành từ cảng SSIT-Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi Quảng Ninh. Khoảng 23 giờ ngày 12/10/2015, một con tàu B do trục trặc kỹ thuật đã va chạm với tàu A tại vùng biển tỉnh Bình Thuận. Toàn bộ tàu A cùng số hàng trên tàu của công ty tôi bị chìm. Xin hỏi trong trường hợp này, công ty tôi có quyền cầm giữ hàng hải đối với tàu B trong quá trình giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty hoàn toàn có quyền cầm giữ hàng hải đối với tàu B trong quá trình giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại.

Việc quý công ty yêu cầu tàu B giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại do xảy ra va chạm với con tàu A của quý công ty được xem là một “khiếu nại hàng hải”. Bởi lẽ, khiếu nại hàng hải là việc một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải, theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Hàng hải 2005. Theo đó, khi có khiếu nại hàng hải về tổn thất và thiệt hại tài sản ngoài hợp đồng liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển, quý công ty có quyền cầm giữ hàng hải. Cụ thể, Khoản 1 Điều 36 và Khoản 5 Điều 37 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định:

"Điều 36. Quyền cầm giữ hàng hải

1. Quyền cầm giữ hàng hải là quyền của người có khiếu nại hàng hảiquy định tại Điều 37 của Bộ luật này được ưu tiên trong việc đòi bồi thường đối với chủ tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu mà tàu biển đó đã làm phát sinh khiếu nại hàng hải.

Khiếu nại hàng hải là việc một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải.

...”

Điều 37. Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải

...

5. Khiếu nại hàng hảivề tổn thất và thiệt hại tài sản ngoài hợp đồng liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển.

Để thực hiện quyền này, quý công ty cần gửi yêu cầu bắt giữ tàu B cho Tòa án, bởi lẽ, quyền cầm giữ hàng hải được thực hiện thông qua Toà án có thẩm quyền bằng quyết định bắt giữ tàu biển mà tàu biển đó liên quan đến khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải [Khoản 3 Điều 46 Bộ luật Hàng hải 2005]. Sau khi nhận được yêu cầu bắt giữ của quý công ty về tổn thất và thiệt hại tài sản ngoài hợp đồng liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển, Tòa án có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định bắt giữ tàu biển theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hàng hải 2005, cụ thể:

            Điều 42. Thực hiện quyền bắt giữ tàu biển

1. Sau khi nhận được yêu cầu bắt giữ tàu biển của người có khiếu nại hàng hải quy định tại Điều 41 của Bộ luật này, Toà án có thẩm quyền xem xét, quyết định bắt giữ tàu biển trong các trường hợp sau đây:

đ) Khiếu nại hàng hải này được bảo đảm bằng một quyền cầm giữ hàng hải liên quan đến tàu biển đó.

…”

Ngoài ra, quý khách cần phải bảo đảm tài chính theo hình thức và giá trị do Toà án quy định tương đương với thiệt hại có thể phát sinh do việc yêu cầu bắt giữ tàu biển để thực hiện việc bắt giữa tàu biển [Khoản 1 Điều 43 Bộ luật Hàng hải 2005].             

Quý khách cần lưu ý về thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải đối với tàu B là 01 năm, kể từ ngày phát sinh tổn thất.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.