This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng hải - Chuyển quyền sở hữu đối với tàu biển đang thế chấp

  • 1 Answer
  • 353 Views

Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tàu biển. Do tình hình tài chính khó khăn nên đầu năm 2016, công ty tôi đã thế chấp con tàu này cho Ngân hàng X để bảo đảm cho khoản vay 15 tỷ đồng. Biết được tình hình khó khăn của công ty tôi nên gần đây, một công ty đối tác ngỏ ý muốn mua lại con tàu này. Chúng tôi đang trong quá trình thương lượng giá. Xin hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có được phép bán con tàu này không?

Answer 1

Thế chấp tàu biển làm tài sản bảo đảm cho khoản vay

Vấn đề pháp lý trước tiên cần xác định, việc thế chấp tàu biển làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 15 tỷ đồng của quý công ty tại Ngân hàng X có hợp pháp hay không. Theo đó, quý khách cần lưu ý:

  • Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam [Điều 34 Bộ luật hàng hải Việt Nam]
  • Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo pháp luật Việt Nam. [Khoản 3 Điều 33 Bộ luật Hàng hải 2005]
  • Thế chấp tàu biển là giao dịch bảo đảm phải đăng ký [Điểm d Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2013 (“Văn bản hợp nhất số 8020/VBHN-BTC năm 2013”)]
  • Việc thế chấp tàu biển chỉ có hiệu lực sau khi được ghi trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam [Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hàng hải 2005].

Chuyển nhượng tàu biển đang được thế chấp

Trong trường hợp này, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay, quý công ty có được quyền bán con tàu này cho công ty đối tác hay không. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định, tàu biển đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu, nếu không có sự đồng ý của người nhận thế chấp tàu biển. Điều này có nghĩa là, chỉ khi nào nhận được sự đồng ý của phía Ngân hàng X, quý công ty mới được phép bán con tàu cho chủ thể khác.

Một vấn đề khác quý công ty cũng cần lưu ý, đó là việc chuyển quyền sở hữu tàu biển phải được thể hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam và việc chuyển quyền sở hữu tàu biển Việt Nam chỉ có hiệu lực sau khi được ghi trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu thì toàn bộ tàu biển và tài sản của tàu biển sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty đối tác theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Hàng hải 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.