This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Maritime Law
Asked May 10, 2017

Bộ luật Hàng hải - Miễn trách nhiệm của công ty kinh doanh dịch vụ logistic tổ chức vận tải

  • 1 Answer
  • 212 Views

Công ty tôi là một công ty kinh doanh dịch vụ logistic. Chúng tôi có nhận vận chuyển một lô hàng điện tử cho công ty A từ TPHCM đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì công ty A chỉ đóng gói lô hàng này bằng hộp giấy mà không bao mút hoặc lót đệm nên trong quá trình tàu chạy gặp mưa, một số lô hàng đã bị thấm nước và hư hỏng. Tỏi xin hỏi luật sư công ty tôi có phải chịu bồi thường cho công ty A không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty có thể được miễn trách nhiệm bồi thường cho công ty A, cụ thể căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Điều 237. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

1. Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:

d) Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải.”

Theo đó, vì quý công ty đã nhận vận chuyển lô hàng cho công ty A, quý công ty được xem là thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic tổ chức vận tải. Căn cứ theo quy định tại Điểm o Khoản 2 Điều 78 Bộ luật Hàng hải 2005, quý công ty được miễn trách nhiệm bồi thường cho công ty A vì tổn thất lô hàng xảy ra do công ty A đã đóng gói lô hàng không đúng quy cách. Công ty A biết và buộc phải biết đặc trưng của hàng hóa linh kiện điện tử này là dễ dỡ, dễ hỏng khi phải chịu các tác động vật lý trong quá trình vận chuyển, những tác động này là không thể tránh khỏi, nên việc đóng gói những lô hàng này cần theo một cách thức đặc biệt để đảm bảo an toàn. Do đó, vì công ty A chỉ đóng gói lô hàng bằng hộp giấy nên thiệt hại xảy ra do lỗi đóng gói của công ty A, quý công ty không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

            [Điểm o Khoản 2 Điều 78 Bộ luật Hàng hải 2005]

            Điều 78. Miễn trách nhiệm của người vận chuyển

2. Người vận chuyển được miễn hoàn toàn trách nhiệm, nếu tổn thất hàng hoá xảy ra trong các trường hợp sau đây:

o) Hàng hoá không được đóng gói đúng quy cách.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.