This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Maritime Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Hàng hải - Thế chấp tàu biển

  • 1 Answer
  • 230 Views

Công ty tôi là một công ty kinh doanh dịch vụ vận tải biển. Sắp tới, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một càng biển và đóng tàu biển, công ty tôi cần vay một khoản tiền từ ngân hàng. Tôi xin hỏi luật sư công ty tôi có thể dùng tàu biển thuộc sở hữu của công ty tôi để thế chấp cho khoản vay được không? Nếu được thì chúng tôi phải giao cho ngân hàng giấy tờ gì?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty có thể dùng tàu biển thuộc sở hữu của quý công ty để thế chấp cho khoản vay của ngân hàng

Thế chấp tàu biển là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Hàng hải 2005, thế chấp tàu biển là “việc chủ tàu dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền và không phải chuyển giao tàu biển đó cho bên nhận thế chấp giữ.”

Theo đó, quý công ty có quyền thế chấp tàu biển thuộc sở hữu của quý công ty cho ngân hàng và hợp đồng thế chấp tàu biển giữa các bên phải được lập thành văn bản căn cứ theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 33 Bộ luật Hàng hải 2005:

Điều 33. Thế chấp tàu biển Việt Nam

2. Chủ tàu có quyền thế chấp tàu biển Việt Nam thuộc sở hữu của mình cho người nhận thế chấp theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo pháp luật Việt Nam.”

Bên cạnh đó, theo nguyên tắc thế chấp tàu biển quy định tại Khoản 7 Điều 34 Bộ luật Hàng hải 2005, ngân hàng chỉ giữ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển của tàu biển mà quý công ty thế chấp nên công ty chỉ cần giao lại cho ngân hàng văn bản này.

Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý rằng, quý công ty phải mua bảo hiểm cho tàu biển thế chấp nếu trong hợp đồng thế chấp giữa quý công ty và ngân hàng không có thỏa thuận khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Bộ luật Hàng hải 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.