This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Lao động - Giúp việc gia đình

  • 1 Answer
  • 240 Views

Tháng 7 năm 2016, tôi có thuê bà A làm giúp việc cho gia đình, chúng tôi có thỏa thuận làm trong 5 tháng, không ký hợp đồng lao động. Bà A bắt đầu làm việc vào ngày 20/7/2016. Sắp tới, vì mẹ chồng tôi đã dọn lên ở cùng gia đình nên tôi không cần thuê bà A nữa. Tôi dự định sẽ trả tiền cho bà trong thời gian bà đã làm việc và cho thêm 1 triệu đồng. Tôi xin hỏi Luật sư việc tôi không ký hợp đồng với bà A có đúng luật hay không, và tôi có thể chấm dứt hợp đồng giúp việc trước thời hạn không?

Answer 1

Trong trường hợp này, việc quý khách không ký kết hợp đồng lao động với bà A mà chỉ thỏa thuận miệng là không phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 180 Bộ luật Lao động 2012 thì “người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình”. Quý khách có thể bị phạt cảnh cáo căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Văn bản hợp nhất số 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (“Văn bản hợp nhất số 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015”). Cụ thể:

Điều 20. Vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình

1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình.”

Do đó, quý khách và bà A cần thỏa thuận giao kết một hợp đồng lao động quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên để bảo vệ mình nếu có tranh chấp xảy ra.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 180 Bộ luật Lao động có quy định:

“Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thoả thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày.”

Với quy định này, quý khách hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết với bà A bất kỳ lúc nào nhưng phải thông báo cho bà A biết trước 15 ngày. Pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định nghĩa vụ cho thêm tiền khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật nên việc quý khách trả tiền cho bà A trong những ngày bà A đã làm việc và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng là hợp pháp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Nghị định về xử xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Văn bản hợp nhất số 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hợp nhất:

  • Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013;
  • Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.