This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Lao động - Nghỉ hằng năm

  • 1 Answer
  • 785 Views

Tôi làm ở bộ phận marketing ở một công ty quảng cáo đã hơn 1 năm. Tháng 10/2016, tôi muốn được nghỉ phép 10 ngày để đưa con về quê thăm ông bà. Tôi muốn hỏi Luật sư tôi có thể nghỉ không, có bị trừ lương gì hay không? Nếu được nghỉ nhưng tôi chưa nghỉ hết thì những ngày chưa nghỉ sẽ giải quyết như thế nào? Năm nay tôi chưa nghỉ ngày nào.

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành, người lao động nếu đã có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Trong trường hợp này, chúng tôi hiểu rằng quý khách (i) đã làm việc cho công ty của quý khách hơn 1 năm; (ii) làm việc trong môi trường bình thường không thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành; do đó, quý khách được nghỉ 12 ngày hằng năm căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

“Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

…”

Như vậy, quý khách có thể nghỉ phép 10 ngày để đưa con về quê và không bị trừ lương, ngược lại sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động đối với những ngày này.

Bên cạnh đó, nếu quý khách chưa nghỉ hết 12 ngày được nghỉ hằng năm thì sẽ được công ty thanh toán bằng tiền đối với những ngày chưa nghỉ, cụ thể Khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.