This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Lao Động – Bảo hiểm xã hội

  • 1 Answer
  • 256 Views

Tôi làm việc cho công ty từ tháng 03/2013 sau đó xin nghỉ việc. Đến nay, tôi nghỉ việc ở công ty A đã được 4 tháng, thời gian tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty được 28 tháng. Sau khi tôi nghỉ việc 4 tháng thì trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự. Vậy trước khi đi nghĩa vụ quân sự, tôi có thể làm đơn rút BHXH trước đó được không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách có yêu cầu được rút bảo hiểm xã hội mà mình đã đóng trước đó, tức xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, quý khách cần đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

(ii) Ra nước ngoài để định cư;

(iii) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

(iv) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, quý khách chưa đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên quý khách được quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, quý khách tiếp tục đi làm và đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đây sẽ được tính tiếp.

[Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014]

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.