This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Lao Động – Hoàn trả chi phí đào tạo

  • 1 Answer
  • 326 Views

Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại một công ty, được công ty cử tham gia chương trình đào tạo nâng cao tay nghề với cam kết sẽ làm việc cho công ty tối thiểu 2 năm sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu chưa hết thời hạn đã cam kết mà tôi nghỉ việc thì phải bồi thường chi phí đào tạo. Nay, vì lý do cá nhân, chưa hết thời hạn theo cam kết, tôi làm đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động và nộp lãnh đạo công ty theo quy định của pháp luật (trước 45 ngày), vậy tôi có phải hoàn trả chi phí đào tạo không?

Answer 1

Trong vụ việc này, quý khách được công ty cử tham gia chương trình đào tạo nghề, giữa công ty và quý khách đã tồn tại quan hệ đào tạo nghề với cam kết thời gian làm việc cho công ty sau thời gian được đào tạo là tối thiểu 02 năm. Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao Động 2012 thì hợp đồng đào tạo nghề được xác lập khi người lao động được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, đào tạo lại,… dựa trên kinh phí của người sử dụng lao động.

“Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.”

Khi chưa hết thời hạn 02 năm như cam kết, quý khách đã làm đơn xin nghỉ việc, tức đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Vì quý khách và công ty đã xác lập hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên để chấm dứt hợp đồng lao động quý khách chỉ cần tuân thủ thủ tục báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao Động 2012. Như vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của khách khi đã báo trước 45 ngày là đúng quy định pháp luật.

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Hoàn trả chi phí đào tạo

Mặc dù theo quy định định tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động, thì vấn đề hoàn trả chi phí đào tạo chỉ được đặt ra khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật sẽ không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Bởi, cam kết làm việc sau thời gian lao động được xem là một thỏa thuận hợp pháp, các bên đều tự nguyện chịu sự ràng buộc, và có những quyền và nghĩa vụ nhất định phát sinh từ bản cam kết. Do đó, các bên đều phải có nghĩa vụ tôn trọng thực hiện cam kết. Như vậy, quý khách vẫn có thể bị yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty vì đã vi phạm cam kết đào tạo.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2012 thì chi phí đào tạo gồm:

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp NLĐ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.