This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật lao động – Lao động chưa thành niên

  • 1 Answer
  • 223 Views

Năm nay tôi 17 tuổi, vì có sức khỏe nên tôi xin vào làm việc tại một xưởng cơ khí. Tuy nhiên, khi biết tôi chưa đủ 18 tuổi, chủ xưởng cơ khí đã từ chối nhận tôi vào làm việc và cho biết rằng công việc ở xưởng cơ khí này không được phép nhận người chưa thành niên. Cho tôi hỏi pháp luật có quy định như vậy không, và có những công việc nào không được phép nhận người dưới 18 tuổi như tôi?

Answer 1

Trong vụ việc này, tại thời điểm quý khách xin làm việc ở xưởng cơ khí quý khách mới 17 tuổi, nên theo quy định của pháp luật lao động, quý khách được xem là lao động chưa thành niên.

[Điều 161 Bộ luật lao động 2012]

“Điều 161. Lao động chưa thành niên

Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi”

Căn cứ vào quy định tại Điều 165 Bộ luật Lao Động 2012, và danh mục được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể hơn về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. Với mục đích đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của người chưa thành niên, pháp luật lao động không cho phép người sử dụng lao động sử dụng lao động là người chưa thành niên đối với các các công việc sau đây:

(i) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

(ii) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

(iii) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

(iv) Phá dỡ các công trình xây dựng;

(v) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

(vi) Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ;

(vii) Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên.

Như vậy, việc chủ xưởng cơ khí từ chối nhận quý khách vào làm là có cơ sở pháp luật, vì khi làm việc ở xưởng cơ khí quý khách có thể phải làm các công việc như đã liệt kê ở trên. Đồng thời, quý khách có thể tìm hiểu thêm danh sách các công việc mà luật quy định không được phép sử dụng người lao động chưa thành niên. Đây là danh mục các công việc có tính chất lao động nặng nhọc, có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe lao động chưa thành niên. Danh mục này được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể hơn về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Chúng tôi hy vọng quý khách đã giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.