This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Lao động - Xử lý kỷ luật lao động

  • 1 Answer
  • 259 Views

Tôi đang làm việc tại một công ty ở TP.HCM. Tháng 9 vừa qua, công ty có yêu cầu tôi làm thêm một số ngày nhưng vì lý do gia đình tôi không thể làm được. Cuối tháng 9, Giám đốc công ty lập biên bản cảnh cáo và bảo sẽ ra quyết định kỷ luật tôi. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi làm vậy có đúng không?

Answer 1

Trong trường hợp này, việc công ty yêu cầu quý khách làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của quý khách và công ty viện dẫn lý do quý khách từ chối làm thêm giờ để ra quyết định xử lý kỷ luật quý khách là trái với quy định của pháp luật.

Việc làm thêm giờ là quyền của người lao động và chỉ được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

“a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người lao động không được từ chối làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, cụ thể quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2012:

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”

Với quy định này, nếu quý khách được công ty huy động làm thêm nhưng không thuộc vào hai trường hợp nêu trên thì công ty không có quyền buộc quý khách phải làm thêm giờ cũng như không có quyền xử lý kỷ luật khi quý khách từ chối. Quý khách có thể làm đơn khiếu nại công ty, hoặc hòa giải giữa các bên, nếu không hòa giải được thì giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.