This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật tố tụng dân sự - Chứng cứ

  • 1 Answer
  • 261 Views

Tháng 5/2015, tôi có cho anh A vay 50 triệu đồng không tính lãi. Vì là chỗ quen biết nên chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng về việc anh A phải trả tôi vào tháng 6/2016 chứ không làm hợp đồng, việc cho vay đã được tôi ghi âm lại. Đến nay, tôi có yêu cầu nhiều lần nhưng anh A vẫn không trả nợ. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này không có hợp đồng thì tôi có thể sử dụng băng ghi âm trên để kiện anh A được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, mặc dù không có hợp đồng, quý khách vẫn có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc anh A phải trả tiền cho quý khách; đồng thời, quý khách có nghĩa vụ phải giao nộp băng ghi âm kèm tài liệu theo yêu cầu để làm chứng cứ chứng minh về trách nhiệm trả tiền khi đến hạn của anh A.

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, giữa quý khách và anh A đã tồn tại một thỏa thuận bằng lời nói về hợp đồng vay tài sản [50 triệu đồng]. Hợp đồng vay tài sản là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định” căn cứ theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2005. Pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định về hình thức của hợp đồng vay tài sản nên hợp đồng này có thể được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể; do đó, quý khách và anh A vẫn được xem là các bên trong quan hệ hợp đồng giao kết vào tháng 6/2015. Khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 474 Bộ luật Dân sự 2005, anh A có nghĩa vụ“phải trả đủ tiền khi đến hạn”, tức tháng 6/2016. Do đó, việc đến nay anh A vẫn chưa trả tiền cho quý khách được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng; quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

Khoản 1 và Khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp.”

Theo đó, quý khách có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ [bằng ghi âm về thỏa thuận cho vay 50 triệu đồng giữa quý khách và anh A] để chứng minh yêu cầu Tòa án buộc anh A phải trả tiền là hợp pháp. Băng ghi âm được xác định là một nguồn của chứng cứ căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự 2005:

Điều 94. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, để được Tòa án công nhận băng ghi âm là chứng cứ, quý khách cần giao nộp băng ghi âm trên kèm theo văn bản xác nhận trình bày đến sự việc liên quan đến việc thu âm đó, tức là việc thỏa thuận cho vay giữa quý khách và anh A. Cụ thể:

Điều 95. Xác định chứng cứ

2. Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.