This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật Tố tụng dân sự - Quyền khởi kiện lại khi vụ án dân sự đã bị đình chỉ

  • 1 Answer
  • 294 Views

Năm 2009, bố và mẹ tôi chết do tai nạn giao thông và có để lại tài sản là căn nhà tại Phường An Phú, Quận 2 nhưng không để lại di chúc. Bố, mẹ tôi có 2 người con là tôi và anh tôi. Anh tôi đã có vợ và đang sống ở Quận 12, còn tôi ở nhà của cha mẹ để lại. Tháng 8/2011 anh tôi đã khởi kiện ra Tòa án đòi quyền thừa kế. Tuy nhiên, sau đó thì anh tôi đã rút đơn khởi kiện và Tòa án đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Đến đầu tháng 10/2016, nghe theo lời xúi giục của chị dâu nên anh tôi lại tiếp tục khởi kiện đòi quyền thừa kế tài sản của bố mẹ để lại. Vậy các Luật sư cho tôi hỏi, vụ án đã có quyết định đình đình chỉ thì có quyền khởi kiện lại không?

Answer 1

Dựa trên thông tin mà quý khách cung cấp (i) bố, mẹ quý khách mất năm 2009; (ii) Tòa án có ra quyết định đình chỉ vụ án chia thừa kế do anh quý khách khởi kiện vào năm 2011; và (iii) anh quý khách tiếp tục khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ án chia thừa kế đã bị đình chỉ trước đó vào năm 2016. Theo như quy định của pháp luật, mặc dù đã có quyết định đình chỉ vụ án của Tòa án nhưng trong trường hợp này, anh quý khách vẫn có quyền khởi kiện lại vụ án để yêu cầu chia thừa kế. Bởi lẽ:

Thứ nhất, trong trường hợp của quý khách,năm 2011, Tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do nguyên đơn [anh quý khách] rút đơn khởi kiện lại. Đây là trường hợp đình chỉ vụ án dân sự được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Cụ thể, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi “người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện”.

Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1.  Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

…”

Tuy nhiên, đối với trường hợp vụ án dân sự đình chỉ do nguyên đơn rút đơn khởi kiện, thì trong trường hợp này, nguyên đơn vẫn có quyền khởi kiện lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 218 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

…”.

Thứ hai, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết chia thừa kế theo quy định của pháp luật là 10 năm, kể từ thời điểm chia thừa kế, theo quy định tại Khoản 1 Điều 645, Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể “thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình, hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Trong trường hợp này, bố, mẹ quý khách mất năm 2009 [7 năm kể từ ngày khởi kiện]; do đó, thời hiệu vẫn còn nên anh quý khách có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.