This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Tố tụng dân sự - Tách vụ án dân sự

  • 1 Answer
  • 453 Views

Ngày 15/11/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng bán gạo cho công ty A ở Hà Nội (hợp đồng 1) và ký hợp đồng với công ty vận chuyển B để vận chuyển số gạo này từ TPHCM ra Hà Nội cho bên mua là công ty A (hợp đồng 2). Theo hợp đồng 1, công ty A phải trả tiền cho công ty tôi sau khi nhận hàng 7 ngày. Trong quá trình vận chuyển, một số lô hàng đã bị hư hỏng do lỗi của công ty B và công ty tôi đã đồng ý bồi thường cho công ty A khi thanh toán. Ngoài ra, công ty tôi cũng yêu cầu công ty B bồi thường thiệt hại nhưng công ty B hẹn mãi vẫn chưa bồi thường. Đến nay, công ty tôi vẫn chưa được thanh toán tiền hàng và tiền bồi thường thiệt hại. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có thể khởi kiện công ty A, công ty B trong cùng một vụ án không và nếu khởi kiện hai công ty này theo từng yêu cầu khởi kiện riêng thì Tòa án có nhập vụ án để giải quyết không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty có thể khởi kiện công ty A, công ty B tại Tòa án có thẩm quyền trong cùng một vụ án; đồng thời, Tòa án có thể nhập các yêu cầu khởi kiện của quý công ty đối với công ty A và công ty B thành một (01) vụ án dân sự để giải quyết nhưng phải gửi ngay quyết định tách vụ án cho quý công ty cùng các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, liên quan.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, quý công ty có thể khởi kiện công ty A và công ty B trong cùng một vụ án để yêu cầu thanh toán tiền hàng và khoản tiền bồi thường thiệt hại:

Điều 188. Phạm vi khởi kiện

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.”

Bên cạnh đó, Khoản 1 và 3 Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Điều 42. Nhập hoặc tách vụ án

1. Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án mà Tòa án đó đã thụ lý riêng biệt thành một vụ án để giải quyết nếu việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật.

3. Khi nhập hoặc tách vụ án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tòa án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định và gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Theo đó, việc nhập vụ án dân sự chỉ được thực hiện trong trường hợp có nhiều quan hệ pháp luật liên quan với nhau cần phải giải quyết và việc nhập các quan hệ pháp luật để giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến kết quả giải quyết các quan hệ pháp luật đó.

Trong trường hợp này:

(i) Công ty A vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng 1 giao kết với quý khách;

(ii) Công ty B vi phạm nghĩa vụ giao hàng và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho quý công ty theo thỏa thuận trong hợp đồng 2.

Xét thấy các tranh chấp đều liên quan đến quyền lợi của quý công ty (quyền được thanh toán tiền hàng, bồi thường thiệt hại) và đây là những tranh chấp về kinh doanh, thương mại với thủ tục giải quyết tương tự nhau nên Tòa án có thể ra quyết định nhậphai (02) vụ án thành một (01) vụ án để giải quyết. Tuy nhiên, việc Tòa án nhập vụ án phải đảm bảo giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật các yêu cầu của quý công ty cũng như công ty A, công ty B.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.