This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật tố tụng dân sự - Thời hạn tạm đình chỉ

  • 1 Answer
  • 543 Views

Tháng 11/2016, tôi có khởi kiện yêu cầu ông A trả khoản tiền 100 triệu đã vay từ tôi trước đó. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị mở phiên tòa sơ thẩm, ông A gặp một tai nạn giao thông và qua đời. Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này việc Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án của tôi có đúng hay không, và đến bao giờ giải quyết lại?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc Tòa án căn cứ vào lý do bị đơn trong vụ án dân sự của quý khách [ông A] chết mà chưa có người kế thừa nghĩa vụ để ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là phù hợp; vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết nếu lý do tạm đình chỉ không còn, tức đã xác định được người kế thừa nghĩa vụ trả tiền vay của ông A.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án có quyền ra quyết định tạm đình chỉ vụ án liên quan đến tranh chấp trong hợp đồng vay tài sản của quý khách khi bị đơn trong vụ án này (ông A) chết mà chưa có người kế thừa nghĩa vụ trả tiền của ông A. Cụ thể:

Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.”

Điều 216 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Điều 216. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 214 của Bộ luật này không còn thì Tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.”

Theo đó, Tòa án sẽ ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án liên quan đến tranh chấp của quý khách và ông A tại thời điểm xác định được người kế thừa nghĩa vụ trả tiền vay của ông A. Như vậy, thời hạn tạm đình chỉ vụ án phụ thuộc vào thời gian khắc phục lý do tạm đình chỉ vụ án trên nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, nếu không xác định được hoặc không có người kế thừa nghĩa vụ này của ông A, Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, căn cứ theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế.”

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ vụ án này là: (i) quý khách không có quyền khởi kiện lại vụ án, nếu bị đơn vẫn là ông A và tranh chấp vẫn liên quan đến vấn đề đòi tiền đã cho vay; (ii) tiền tạm ứng án phí mà quý khách đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 218 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.