This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật Tố tụng dân sự - Trưng cầu giám định

  • 1 Answer
  • 154 Views

Trong một lần xô xát do cãi nhau, anh A (anh trai tôi) làm anh B bị thương tích nhẹ và hư một số tài sản trong nhà. Sau khi xảy ra sự việc, anh A đã nhiều lần thỏa thuận về việc bồi thường cho anh B nhưng không thành. Ngày 9/9/2016,anh B kiện anh A ra Tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau khi Tòa án thụ lý vụ án, mặc dù các đương sự không yêu cầu nhưng để đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ án Tòa án đã tiến hành trưng cầu giám định mức độ thiệt hại sức khỏe của anh B. Trong trường hợp này, Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật:

1. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trên không?

2. Việc Tòa án có quyền tự mình ra quyết định trưng cầu giám định là đúng hay sai?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Tòa án có thẩm quyền  giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngvà khi xét thấy cần thiết, Tòa án có quyền tự mình ra quyết định trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) anh A đã có hành vi tấn công anh B gây thương tích và thiệt hại một số tài sản của anh B; (ii) anh B khởi kiện anh A tại Tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tranh chấp phát sinh giữa A và B trong trường hợp này là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể “người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường[Điều 604 Bộ Luật Dân sự 2005]. Do đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì trong trường hợp này, Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể:

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.”

…”

Về việc trưng cầu giám định của Tòa án

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Tòa án có quyền trưng cầu trưng cầu giám định khi có yêu cầu của một hoặc các bên đương sự [Khoản 1 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015] và trong trường hợp cần thiết, Tòa án vẫn có thể tự mình ra quyết định trưng cầu giám định [khoản 2 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015]. Do đó, trong trường hợp này, việc Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định về thiệt hại sức khỏe của B để đảm bảo giải quyết đúng đắn trong quá trình xét xử là đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 102. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định

1. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

2. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.