This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật tố tụng dân sự - Xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong tranh chấp về hôn nhân và gia đình

  • 1 Answer
  • 223 Views

Tôi cùng chồng kết hôn năm 2000, đăng ký tại Ủy ban nhân dân phường 15, Quận 11, TPHCM và hiện nay vẫn đang cư trú ở một chung cư quận này. Chúng tôi chỉ có tài sản chung là một thửa đất được cha mẹ chồng tặng cho chung ở Quận Tân Bình, TPHCM. Hiện nay, vì chồng tôi thường xuyên xay xỉn và hay có hành vi bạo lực gia đình nên tôi quyết định ly hôn.Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý việc ly hôn và cũng không đồng ý chia tài sản là thửa đất trên. Tôi xin hỏi Luật sư nếu tôi khởi kiện thì Tòa án Quận 11 hay Quận Tân Bình sẽ giải quyết vì nơi cư trú của chúng tôi khác nơi có đất?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, Tòa án nhân dân Quận 11, TPHCM sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ly hôn và chia tài sản khi ly hôn của quý khách.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tranh chấp trong vụ việc ly hôn và chia tài sản khi ly hôn của quý khách thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, việc khởi kiện tại Tòa án yêu cầu giải quyết của quý khách là phù hợp với quy định. Cụ thể:

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.”

Vì tranh chấp phát sinh giữa quý khách và chồng không có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, trong quan hệ tố tụng này, quý khách được xác định là nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; chồng quý khách được xác định là bị đơn bị quý khách khởi kiện. Xét về thẩm quyền giải quyền theo lãnh thổ, Tòa án nơi chồng quý khách cư trú sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này.”

Như vậy, từ những quy định và phân tích nêu trên, thẩm quyền giải quyết tranh chấp ly hôn và chia tài sản khi ly hôn của quý khách thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng quý khách cư trú (Quận 11, TPHCM); do đó, Tòa án nhân dân Quận 11 sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.