This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 12, 2017

Bộ luật Tố tụng dân sự - Xét xử trong trường hợp bị đơn vắng mặt

  • 1 Answer
  • 431 Views

Tôi có lập hợp đồng cho bà Hồng vay số tiền là 50 triệu để làm ăn. Tuy nhiên, lấy lý do làm ăn thua lỗ nên 1 năm nay chị vẫn chưa trả nợ cho tôi. Do đó, tôi đã khởi kiện tại Tòa án yêu cầu bà Hồng trả nợ. Mặc dù Tòa án đã triệu tập lần thứ nhất, nhưng bà Hồng vẫn không đến khiến phiên tòa bị hoãn. Xin cho tôi hỏi, trong trường Tòa án triệu tập lần thứ hai mà bà Hồng không xuất hiện thì Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bà Hồng hay không? Trong trường hợp Tòa án xét xử vắng mặt, bà Hồng có quyền kháng cáo bản án hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Xét xử vắng mặt lần thứ hai

Theo như thông tin mà quý khách cung cấp (i) Tòa án đã triệu tập bà Hồng lần thứ nhất nhưng bà Hồng đã vắng mặt; và (ii) Tòa án đã làm thủ tục hoãn phiên tòa. Đây là thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 277 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Đối với trường hợp nếu bà Hồng vắng mặt lần thứ hai, tùy theo nguyên nhân mà Tòa án sẽ tiến hành theo các thủ tục khác nhau, cụ thể:

  • Trường hợp 1, bà Hồng, hoặc người đại diện theo pháp luật của bà, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà vắng mặt trong lần triệu tập thứ hai do nguyên nhân bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan, thì trong trường hợp này thì Tòa án phải tiếp tục hoãn phiên tòa [Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015].
  • Trường hợp 2, Tòa án đã triệu tập bà Hồng đến lần thứ hai nhưng bà Hồng hoặc người đại diện của bà, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hồng vẫn không có mặt tại phiên tòa mà không có lý do chính đáng. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ tiếng hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

…”

Quyền kháng cáo của bị đơn

Trong trường hợp bị đơn [bà Hồng] bị xét xử vắng mặt; bị đơn vẫn được quyền kháng cáo. Về nguyên tắc, thời hạn kháng cáo đối với bản án của Toà án cấp sơ thẩm sẽ là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 271 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể:           

“1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.”

Nếu hết 15 ngày, kể từ ngày bản án được niêm yết, bị đơn [bà Hồng] không có đơn kháng cáo và Viện kiểm sát không có kiến nghị thì bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành [Điều 282 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.