This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Đề nghị giao kết hợp đồng

  • 1 Answer
  • 273 Views

Tôi và anh Tài trong lúc đang nói chuyện thì anh Tài có đề nghị bán lại cho tôi chiếc xe máy với giá 10 triệu đồng nếu như tôi muốn mua. Tuy nhiên, tôi nói để về tính lại với vợ của tôi và ngày hôm sau tôi đem tiền qua mua xe thì được tin anh Tài đã bán chiếc xe đó với giá 15 triệu cho một khách hàng tên Lan. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu anh Tài bồi thường cho chúng tôi được không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách không thể yêu cầu anh Tài bồi thường cho quý khách được. Bởi lẽ, theo thông tin như quý khách đã cung cấp, anh Tài có đưa ra đề nghị bán chiếc xe máy với giá 10 triệu đồng cho quý khách. Đây được xem là đề nghị giao kết hợp đồng được được quy định tại Điều 390 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

Điều 390. Đề nghị giao kết hợp đồng

1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể.”

Tuy nhiên, đây là trường hợp các bên trực tiếp giao tiếp giao tiếp với nhau để giao kết hợp đồng; do quý khách không trả lời ngay có chấp nhận hay không chấp nhận việc mua xe máy; đồng thời, hai bên cũng không thỏa thuận về thời hạn trả lời giao kết hợp đồng mua bán xe nên anh T sẽ không phải bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho quý khách khi anh T giao kết hợp đồng lại với chị Lan, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 397 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

Điều 397. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

1. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn trả lời.

Điều 390. Đề nghị giao kết hợp đồng

2. Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.