This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán tài sản

  • 1 Answer
  • 165 Views

Tháng trước, tôi có cho bà A thuê khoán xưởng sản xuất bánh ngọt để bà A làm bánh và bán cho các đối tác. Chúng tôi giao kết hợp đồng thuê khoán và đã được công chứng Nhà nước. Tuy nhiên sau khi nhận xưởng, bà A lại dùng xưởng của tôi để sản xuất cám cho heo. Tôi không đồng ý và yêu cầu bà A trả lại xưởng nhưng bà A không đồng ý. Tôi xin hỏi Luật sư bà A làm vậy có đúng không? Và tôi có thể tự mình chấm dứt hợp đồng với bà A không?

Answer 1

Trong trường hợp này, việc bà A sử dụng xưởng sản xuất thuê từ quý khách sai mục đích đã thỏa thuận là không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, và quý khách có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách đã giao kết với bà A vào tháng trước là hợp đồng thuê khoán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 501 và 502 Bộ luật Dân sự 2005, quý khách và bà A đã thỏa thuận về việc cho thuê khoán cơ sở sản xuất để bà A khai thác công dụng, hưởng lợi tức và trả tiền thuê cho quý khách. Hợp đồng này đã được các bên lập và được công chứng Nhà nước nên chúng tôi xin phép không đề cập đến vấn đề hiệu lực của hợp đồng.

Điều 501. Hợp đồng thuê khoán tài sản

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê.”

“Điều 502. Đối tượng của hợp đồng thuê khoán

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Theo hợp đồng thuê khoán đã giao kết, bà A phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích, cụ thể phải sử dụng xưởng sản xuất của quý khách để sản xuất bánh ngọt. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng, bà A đã sử dụng xưởng này để sản xuất cám ăn cho heo. Điều này rõ ràng không đúng với mục đích đã thỏa thuận giữa các bên; do đó, quý khách hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bà A bồi thường thiệt hại căn cứ theo quy định tại Điều 507 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 507. Khai thác tài sản thuê khoán

Bên thuê khoán phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích đã thoả thuận và báo cho bên thuê khoán theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản; nếu bên cho thuê khoán có yêu cầu hoặc cần báo đột xuất thì bên thuê khoán phải báo kịp thời. Khi bên thuê khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích thì bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Quý khách cần báo cho bà A biết trước một khoản thời gian hợp lý khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 510 Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý rằng, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu (i) việc thuê khoán xưởng sản xuất là nguồn sống duy nhất của bà A và (ii) việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của quý khách thì quý khách không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên cạnh đó, bà A phải cam kết không được tiếp tục sử dụng xưởng để sản xuất cám ăn cho heo sai mục đích ban đầu. Cụ thể:

Điều 510. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán

1. Trong trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

2. Trong trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ, mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.