This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Contracts Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng thuê khoán tài sản

  • 1 Answer
  • 282 Views

Tháng 10/2015, tôi có cho anh A thuê một chiếc xe ô tô để anh A chở hàng thuê cho các xưởng. Hợp đồng của chúng tôi ghi rõ thời hạn thuê là một năm, tức ngày 1/11/2016, anh A phải trả xe lại cho tôi nếu hai bên không gia hạn. Tuy nhiên hiện nay tôi không có ý định gia hạn hợp đồng, tôi có yêu cầu anh A trả xe nhưng anh A hẹn nhiều lần vẫn không trả. Bên cạnh đó, trong thời gian sử dụng, chiếc xe không được bảo dưỡng nên bị trục trặc. Tôi có yêu cầu anh A sửa chữa nhưng anh A bảo đây là trách nhiệm của tôi vì tôi là người cho thuê. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của anh A có đúng hay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc anh A hẹn nhiều lần nhưng không trả lại xe ô tô cho quý khách khi hết hạn hợp đồng và không bảo dưỡng cho xe dẫn đến trục trặc là không phù hợp. Quý khách có quyền yêu cầu ông A trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách cho anh A thuê xe ô tô để chở hàng; (ii) mục đích thuê của anh A là giao hàng, khai thác công dụng của chiếc xe nhằm thu lợi nhuận; do đó, quan hệ hợp đồng giữa quý khách và anh A là quan hệ hợp đồng thuê khoán tài sản. Hợp đồng thuê khoán tài sản là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê” căn cứ theo quy định tại Điều 501 Bộ luật Dân sự 2005.

Nghĩa vụ trả lại tài sản thuê khoán

Điều 511 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

“Khi chấm dứt hợp đồng thuê khoán, bên thuê khoán phải trả lại tài sản thuê khoán ở tình trạng phù hợp với mức độ khấu hao đã thoả thuận; nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại.”

Theo đó, thời hạn của hợp đồng thuê khoán được giao kết giữa quý khách và anh A vào tháng 10/2016 là một (01) năm, cụ thể ngày 01/11/2016 là ngày chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận nếu các bên không gia hạn hợp đồng. Với quy định trên, vì quý khách không đồng ý gia hạn hợp đồng nên anh A có nghĩa vụ phải trả lại chiếc xe ô tô đã thuê cho quý khách. Việc anh A hẹn nhiều lần không trả là trái với quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ bảo dưỡng tài sản thuê khoán

Khoản 1 Điều 508 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

“Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu bên thuê khoán làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán.”

Như vậy, vì trong hợp đồng không có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo dưỡng chiếc xe ô tô nên anh A (bên thuê khoán) có nghĩa vụ phải bảo dưỡng bằng chi phí của mình. Việc anh A không thực hiện bảo dưỡng dẫn đến xe bị trục trặc có thể được xem là hành vi làm giảm sút giá trị của xe; do đó, quý khách có quyền yêu cầu anh A bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp quý khách đã yêu cầu nhưng anh A vẫn từ chối hoặc trì hoãn việc trả xe và bồi thường, quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc anh A thực hiện các nghĩa vụ trên. Thời hiệu khởi kiện là hai (02) năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.