This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Contracts Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng vận chuyển hành khách

  • 1 Answer
  • 266 Views

Cách đây hai ngày, tôi có đi xe của một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển. Hành lý được gửi ở hầm xe. Tuy nhiên sau khi đến bến, toàn bộ hành lý của tôi đều bị mất. Tôi có hỏi công ty thì nhân viên của công ty này phản hồi do lỗi lúc xếp hàng của phụ xe. Họ chỉ xin lỗi mà không có động thái bồi thường cho tôi. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể kiện yêu cầu công ty này bồi thường không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển trên (xin phép gọi là công ty A) bồi thường thiệt hại do hành lý bị mất.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, quan hệ giữa quý khách và công ty A là quan hệ hợp đồng vận chuyển hành khách căn cứ theo quy định tại Điều 527 và Điều 528 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể, công ty A đã nhận vận chuyển quý khách và hành lý; đồng thời, quý khách phải thanh toán cước phí vận chuyển theo thỏa thuận của các bên.

            [Điều 527 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 527. Hợp đồng vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thoả thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.”

[Điều 528 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 528. Hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách

1. Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản hoặc bằng lời nói.

2. Vé là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách giữa các bên.”

Căn cứ theo các quy định tại Khoản 4 Điều 529, và Khoản 5 Điều 532 Bộ luật Dân sự 2005, công ty A có nghĩa vụ phải chuyên chở hành lý của quý khách đến địa điểm đã thỏa thuận và quý khách có quyền nhận lại hành lý của mình. Công ty A cũng đã thừa nhận lỗi của mình khi xếp hàng lên xe nhưng việc công ty A chỉ xin lỗi mà không có động thái bồi thường là trái với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 533 Bộ luật Dân sự 2005, vì hành lý của quý khách bị mất dẫn đến thiệt hại nên công ty A có trách nhiệm phải bồi thường. Công ty A chỉ có thể không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được việc hành lý bị mất hoàn toàn do lỗi của quý khách. Cụ thể:

Điều 533. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Theo đó, nếu công ty A vẫn không bồi thường mà không có lý do chính đáng, quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc công ty A bồi thường thiệt hại. Thời hiệu khởi kiện là hai (02) năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.