This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Hợp đồng vô hiệu do vi phạm hình thức

  • 1 Answer
  • 212 Views

Tôi và anh T có làm hợp đồng viết tay về việc mua bán xe máycũ với giá là 20 triệu và có chữ ký của 2 bên, nhưng do bận nênvẫn chưa làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, vài ngày sau thì anh T đòi lại xe máy để cho con đi học đại học và đồng ý trả lại tôi 20 triệu tiền bán xe. Anh T còn cho rằng: do xe chưa đăng kí sang tên thì vẫn là của anh T, do đó anh T có quyền đòi lại và trả lại tiền mua bán xe. Xin hỏi luật sư, theo quy định pháp luật, anh T có được quyền làm như vậy hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, anh T có quyền đòi lại xe máy và quý khách sẽ được nhận lại số tiền đã mua xe. Bởi lẽ, hợp đồng mua bán tài sản giữa anh T và quý khách đã bị vô hiệu do vi phạm về hình thức.

Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng mua bán xe cần thỏa các điều kiện sau để có hiệu lực:

  • Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự
  • Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội
  • Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện
  • Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định

Theo đó, hợp đồng mua bán xe giữa anh T và quý khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng mua bán xe, cụ thể hợp đồng bán xe của anh T phải có công chứng, hoặc chứng thực đối với chữ ký của người bán [anh T], căn cứ theo Điểm g Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công An quy định về việc đăng ký xe, cụ thể:

“Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.”

Do vi phạm về hình thức hợp nên hợp đồng mua bán xe sẽ bị vô hiệu. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là anh T sẽ được lấy lại xe máy, đồng thời, quý khách được nhận lại số tiền đã muaxe theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Bộ luật dân sự, cụ thể:

“2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.