This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

  • 1 Answer
  • 268 Views

Tháng trước, vì cần tiền nhanh để chữa bệnh, tôi có vay bà A một khoản tiền 20 triệu đồng. Bà A có lập giấy vay cho tôi, có chữ ký của hai bên và yêu cầu mỗi tháng tôi phải trả lãi 3%/tháng.Tuy nhiên gần đây tôi có nghe người thân bảo mức lãi suất như vậy là quá cao so với lãi suất ngân hàng. Tôi xin hỏi Luật sư việc bà A yêu cầu tôi trả lãi hàng tháng như vậy có đúng không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc bà A yêu cầu quý khách trả tiền lãi hàng tháng với mức lãi suất 3%/tháng là không phù hợp,

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, giấy vay có chữ ký của quý khách và bà A được lập vào tháng trước được xem là một hợp đồng vay tài sản. Cụ thể, hợp đồng vay tài sản là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”căn cứ theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2005.

Các bên có thể thỏa thuận về lãi suất cho vay trong hợp đồng, nhưng lãi suất này không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố, cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 476. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

…”

Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là 9.0%/năm căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2868/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, lãi suất cho vay trung bình một tháng sẽ không được vượt quá:(9.0% x 150%) / 12 = 1.125%/tháng. Như vậy, lãi suất trong giấy vay mà các bên thỏa thuận (3%/tháng) đã vượt quá 50% lãi suất mà pháp luật cho phép. Quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình. Căn cứ theo quy định tại Điểm b Điều 4 Mục I Thông tư liên tịch 01/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản, phần lãi suất trong giấy vay giữa quý khách và bà A sẽ được giải quyết như sau:

“b) Nếu mức lãi suất do các bên thoả thuận vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với loại vay tương ứng tại thời điểm vay, thì toà án áp dụng khoản 1 Điều 473 Bộ luật dân sự buộc bên vay phải trả lãi bằng 150% mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với loại vay tương ứng.

Ví dụ: A vay của B 10.000.000 đồng vào ngày 30-12-1995 với thời hạn vay là 6 tháng và với lãi suất là 4%/tháng. Hàng tháng A đã phải trả lãi cho B. Tháng 7-1996 A ngừng trả lãi cho B. Do đòi nhiều lần không được, nên tháng 11-1996 B khởi kiện yêu cầu toà án buộc bên A phải trả cả nợ gốc và lãi cho B. Khi giải quyết vụ kiện này, toà án buộc A trả cho B tiền nợ gốc là 10.000.000 đồng và tiền lãi theo cách tính như sau:

- Thời điểm A vay B là tháng 12-1995. Theo Quyết định số 381-QĐ/NH1 ngày 28-12-1995 thì lãi suất cao nhất của loại vay trung hạn và dài hạn là 1,7%/tháng. Như vậy toà án chỉ chấp nhận mức lãi suất của hợp đồng vay nợ là 2,55%/tháng (1,7% + 1,7% x 50% = 2,55%/tháng).

- Số tiền lãi A đã trả B trước tháng 7-1996 toà án không xem xét đến nữa.

- Toà án buộc A trả B khoản tiền lãi từ tháng 7-1996 đến hết ngày xét xử sơ thẩm (giả sử là đầu tháng 2-1997) là 7 tháng. Như vậy số tiền lãi mà A còn phải trả B là 1.785.000 đồng (2,55% x 7 tháng x 10.000.000 đồng = 1.785.000 đồng).”

Với quy định trên, lãi suất trong giấy vay sẽ được điều chỉnh và quý khách chỉ phải trả lãi bằng 150% mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định, tức 1.125%/tháng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.