This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Mua nhầm tài sản ăn cắp

  • 1 Answer
  • 216 Views

Vào đầu tháng, tôi có mua một chiếc xe máy cũ tại tiệm cầm đồ có lập hợp đồng mua bán xe với giá rẻ. Tuy nhiên, vài hôm gần đây, anh T (hàng xóm) có thấy tôi đi chiếc xe này và yêu cầu tôi trả lại xe máy cho anh vì cho rằng đây là chiếc anh đã bị lấy cắp cách đây 1 tháng. Tôi không đồng ý nên anh T nói sẽ kiện tôi ra Tòa. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có phải trả lại xe máy cho anh T không? Vậy tôi phải làm thế nào để lấy lại số tiền mình đã bỏ ra mua chiếc xe này?

Answer 1

Trả lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu

Trong trường hợp này, anh T [với tư cách chủ sở hữu hợp pháp của xe máy] có quyền đòi lại xe máy mà quý khách đã mua xe từ tiệm cầm đồ và quý khách có quyền yêu cầu tiệm cầm đồ trả lại số tiền đã mua xe. Bởi lẽ (i) xe máy là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu căn cứ vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công An quy định về đăng ký xe, và (ii) pháp luật công nhận quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình, theo quy định tại Điều 258 Bộ luật dân sự 2005. Cụ thể:

Điều 258. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa”.

Hiệu lực của hợp đồng

Theo quy định của pháp luật, giao dịch dân sự giữa người ăn cắp xe máy và tiệm cầm đồ là vô hiệu, theo quy định tại Điều 132 Bộ Luật Dân sự 2005 do người ăn cắp xe máy đã lừa dối vế đối tượng giao dịch [chiếc xe máy bị ăn cắp]. Cụ thể:

Điều 132. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

…”

Theo đó, giao dịch mua bán tài sản giữa tiệm cầm đồ và quý khách [người thứ ba ngay tình] cũng sẽ bị vô hiệu, theo Điều 138 của Bộ Luật Dân sự 2005, cụ thể:

Điều 138. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

2. Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.”

Như vậy, giao dịch dân sự giữa quý khách và tiệm cầm đồ sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, tức là quý khách sẽ nhận lại được số tiền mua xe của mình [Điều 137 Bộ luật dân sự 2005].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.