This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

  • 1 Answer
  • 224 Views

Tôi có đặt gia công bà A một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ tháng 9 năm nay, hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng hàng tháng bà A sẽ giao sản phẩm vào tuần cuối cùng và nhận tiền vào đầu tháng tiếp theo. Chúng tôi không thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng. Tuy nhiên trong tháng này, bà A đã tự ý dừng việc gia công và chỉ báo trước cho tôi đúng 5 ngày. Việc này khiến tôi không thể xoay xở và làm mất uy tín với rất nhiều đối tác, thậm chí còn phải bồi thường vì không có hàng. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này việc làm của bà A có đúng luật không? Khi nhận hàng tháng này, tôi có thể từ chối thanh toán cho bà A không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, bà A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho quý khách biết trước một khoảng thời gian hợp lý; đồng thời, quý khách có quyền không thanh toán tiền công cho bà A khi nhận hàng tháng này, nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp này, hợp đồng mà quý khách giao kết cùng bà A về việc gia công một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ vào tháng 9 năm nay được xác định là hợp đồng gia công. Căn cứ theo quy định tại Điều 547 Bộ luật Dân sự 2005, hợp đồng gia công là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

Đối với việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công của bà A, Khoản 1 Điều 556 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

Điều 556. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

1. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm; nếu bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, chúng tôi hiểu là hợp đồng gia công được giao kết bởi quý khách và bà A không có thỏa thuận về vấn đề đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trả tiền công khi bà A đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này. Do đó, với quy định trên, bà A phải thông báo cho quý khách biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước một thời gian hợp lý và bà A sẽ không được nhận tiền công cho tháng này. Pháp luật Việt Nam không có quy định chi tiết về “thời gian hợp lý” mà tùy thuộc vào từng trường hợp, vụ việc cụ thể để xác định căn cứ vào quyền lợi của bên còn lại trong hợp đồng gia công. Tuy nhiên, khoảng thời gian 5 ngày mà bà A báo trước cho quý khách không được xem là hợp lý; bởi lẽ, khoản thời gian này không đủ để quý khách giải quyết việc không có hàng cung cấp cho đối tác, dẫn đến mất uy tín của quý khách; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho họ. Quý khách có quyền yêu cầu bà A bồi thường thiệt hại căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 556 Bộ luật Dân sự 2005:

“Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.”

Nếu đã có yêu cầu nhưng bà A vẫn không bồi thường, quý khách có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc bà A bồi thường thiệt hại. Thời hiệu khởi kiện là hai (02) năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.