This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Tài sản cầm cố bị bán trước khi đến hạn

  • 1 Answer
  • 349 Views

Do đang cần tiền nên tôi có mang chiếc điện thoại Iphone 6 của mình để cầm cố ở một tiệmcầm đồ gần nhà với giá là 3,5 triệu. Trong giấy tờ cầm điện thoại không ghi ngày đến hạn phải lấy lại. Sau đó, tôi có đến trả 500.000 đồng (bao gồm cả tiền lãi và một phần tiền gốc), còn lại gốc là 3,2 triệu đồng. Vài ngày sau đó, tôi mang tiền, cả lãi lẫn gốc đến để lấy lại điện thoại nhưng chủ cửa hàng cầm đồ nói rằng đã bán điện thoại của tôi rồi. Xin hỏi luật sư, trường hợp này chủ tiệm cầm đồ bán điện thoại của tôi như vậy là đúng hay sai? Tôi có quyền yêu cầu bồi thường không?Tôi xin cảm ơn.

Answer 1

Hiệu lực của hợp đồng cầm cố tài sản

Trước tiên, quý khách cần phải bảo đảm là hợp đồng cầm cố tài sản giữa quý khách và tiệm cầm đồ là có hiệu lực theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể theo quy định tại Điều 122 và Điều 327 Bộ luật dân sự 2005:

            Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.”

Điều 327. Hình thức cầm cố tài sản

Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.”

Thời hạn cầm cố tài sản

Theo thông tin quý khách cung cấp, trong giấy tờ cầm cố điện thoại không ghi thời hạn cầm cố nên thời hạn cầm cố điện thoại sẽ được tính cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố, tức quý khách trả tiền gốc và tiền lãi cho tiệm cầm đồ, theo quy định tại Điều 329 Bộ luật dân sự 2005. Cụ thể:

“Thời hạn cầm cố tài sản do các bên thoả thuận. Trong trường hợp không có thoả thuận thì thời hạn cầm cố được tính cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố.”

Quyến và nghĩa vụ của bên cầm cố và bên nhận cầm cố

Theo quy định của Điều 322 Bộ luật dân sự 2005 thì trong thời hạn cầm cố, bên nhận cầm có [tiệm cầm đồ] có nghĩa vụ như sau:

  • Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố;
  • Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;
  • Không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cố đồng ý;
  • Trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Tuy nhiên, tiệm cầm đồ đã: (i) bán chiếc điện thoại Iphone 6 là tài sản cầm cố của quý khách và (ii) không trả lại tài sản cầm cố sau khi quý khách đã hoàn thành việc trả lại tiền gốc và lãi là trái với quy định của pháp luật. Do đó, căn cứ theo quy định củaĐiều 427 Bộ luật dân sự 2005 thì quý khách hoàn toàn có quyền khởi kiện tiệm cầm đồ tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là hai năm, kể từ khi quyền và lợi ích của quý khách bị xâm phạm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.