This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại – Hợp đồng đại lý

  • 1 Answer
  • 199 Views

Công ty tôi hiện đang nhận đại lý kinh doanh mặt hàng điện tử cho công ty A ở Bình Dương. Theo đó, tôi chịu trách nhiệm bán 5.000 đầu TV cho công ty A với giá giao đại lý là 3.300.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, sau khi bán được chỉ hơn 2.000 tivi, do mưa bão, kho của công ty tôi bị ngập, toàn bộ số hàng gần 3.000 tivi còn lại bị hỏng hoàn toàn. Trong hợp đồng đại lý cũng không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại trong trường hợp này. Vậy xin cho tôi hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có phải bồi thường không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty chỉ không phải bồi thường cho số hàng hóa là 3.000 tivi còn lại bị hư hỏng do mưa bão [sự kiện bất khả kháng] khi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép nhưng vẫn không thể khắc phục được hậu quả, theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Công ty A với tư cách là chủ sở hữu của 3.000 chiếc ti vi bị hư hỏng nêu trên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại theo quy định tại Điều 166 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

 “Chủ sở hữu phải chịu rủi ro khi tài sản bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Tuy nhiên, trong trường hợp, quý công ty có lỗi khi không thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại, cũng như bảo quản hàng hóa sau khi nhận trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Quý công ty và công ty A phải liên đới chịu trách nhiệm về tổn thất hàng hóa (3.000 chiếc ti vi bị hư hỏng), theo quy định tại Khoản 5 Điều 175 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

            Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý

            …

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.