This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Cho thuê lại hàng hóa trong thương mại

  • 1 Answer
  • 435 Views

Công ty tôi có thuê 3 chiếc xe tải công ty A để tiến hành vận chuyển hàng hóa (lúa) cho nông dân với thời hạn thuê là 2 tháng; tuy nhiên, trong 1 tháng chúng tôi đã vận chuyển xong hết hàng hóa. Hợp đồng còn thời hạn nên sau đó công ty tôi đã cho một số người thuê lại để kiếm thêm thu nhập? Trong trường hợp này việc cho thuê lại của công ty tôi có hợp pháp không?

Answer 1

Dựa trên thông tin mà quý khách đã cung cấp, (i) quý công ty có thuê 3 chiếc xe tải từ công ty A để vận chuyển hàng hóa, (ii) thời hạn cho thuê là 2 tháng; do đó, trong trường hợp này, hợp đồng thuê xe ô tô tải được ký kết giữa quý công ty và công ty A [là thương nhân hoạt động thương mại] nhằm mục đích sinh lợi nên đây được xem là là hoạt động cho thuê hàng hóa theo quy định của pháp luật thương mại, cụ thể cho thuê hàng hoá “là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê[Điều 269  của Luật Thương mại năm 2005].

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, việc cho thuê lại xe tải vận chuyển của quý khách chỉ hợp pháp khi có sự chấp thuận của bên cho thuê [công ty A], đồng thời, quý khách phải chịu trách nhiệm về hàng hóa cho thuê lại này, theo quy định tại Khoản 1 Điều 281 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

Điều 281. Cho thuê lại

1. Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê.”

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty quý khách cho thuê lại xe tải vận chuyển mà không có sự chấp thuận của công A thì công ty A có quyền hủy hợp đồng cho thuê và công ty quý khách có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho công ty A, theo quy định tại Khoản 2 Điều 281 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

2. Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê.Người thuê lại phải có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.