This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Hợp đồng mua bán hàng hóa được thỏa thuận bằng miệng

  • 1 Answer
  • 206 Views

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh hàng điện tử điện lạnh. Ngày 25/9/2016 tôi có điện thoại cho giám đốc công ty thương mại A, là anh T (bạn cũ của tôi) để đặt mua 20 chiếc máy điều hòa hiệu Nagakawa NS-C102 với giá 6triệu đồng/chiếc, giao hàng vào ngày 30/10/2016. Do chỗ quen biết với anh T nên tôi thường đặt hàng qua điện thoại, chứ không lập hợp đồng bằng văn bản. Ngày 15/10/2016, do giá điều hòa trên thị trường tăng cao, nên anh T có gửi văn bản thông báo cho tôi về việc sẽ không thực hiện hợp đồng trên trước đó, với lý do hợp đồng này không có giá trị (do hợp đồng không phải bằng hình thức văn bản). Do thỏa thuận không được nên vào ngày 25/10/2016 tôi đã nộp đơn khởi kiện tại tòa án quận. Tôi muốn hỏi, liệu hợp đồng mua bán hàng hóa qua điện thoại có hiệu lực hay không? Ngoài ra, chi phí ước tính kiếm được từ việc bán điều hòa trên là khoảng 20 triệu, vậy tôi có được bồi thường hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, hợp đồng mua điều hòa được ký kết giữa quý công ty và công ty A [là thương nhân hoạt động thương mại] nhằm mục đích sinh lợi nên chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương mại.

Hiệu lực hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán máy điều hòa nhiệt độ được thỏa thuận thông qua điện thoại của quý khách và công ty A có hiệu lực pháp lý, bởi lẽ thỏa các điều kiện theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005, cụ thể:

  • Người đại diện tham gia ký kết hợp đồng mua bán đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Công ty quý khách và công ty thương mại A đều tự nguyện tham gia ký kết hợp đồng.
  • Hợp đồng mua bán được thể hiện bằng lời nói [thông qua điện thoại], phù hợp với quy định pháp luật về hình thức hợp đồng mua bán theo Điều 24 Luật Thương mại 2005. Cụ thể:

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Buộc thực hiện đúng hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Do hợp đồng giữa công ty A và công ty quý khách là có hiệu lực nên công ty A có nghĩa vụ phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng [Khoản 1 Điều 34 Luật Thương mại 2005]. Tuy nhiên, công ty A đã không thực hiện hợp đồng mua bán là vi phạm hợp đồng, theo đó, quý công ty có quyền buộc công ty A thực hiện đúng hợp đồng mua bán như thỏa thuận bản đầu, theo quy định tại Khoản 1 Điều 297 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

            “Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

…”

Quý khách cần lưu ý, để yêu cầu công ty A bồi thường thiệt hại với số tiền 20 triệu đồng, quý khách phải chứng minh được trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty A phát sinh khi có đủ các yếu tố được quy định tại Điều 303 Luật Thương mại 2005, bao gồm:

  • Có hành vi vi phạm hợp đồng của công ty A;
  • Có thiệt hại thực tế xảy ra cho công ty của quý khách; và
  • Hành vi vi phạm hợp đồng của công ty A là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại cho công ty quý khách.

Trong trường hợp, công ty A không thực hiện đúng hợp đồng mua bán máy điều hòa nhiệt độ mà hai bên đã thỏa thuận; cũng như thực hiện việc bồi thường thiệt hại khi có đủ cơ sở nêu trên, quý khách có thể khởi kiện công ty A tại Tòa án có thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện sẽ là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích của quý khách bị xâm phạm [Điều 319 Luật Thương mại 2005].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.