This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Thay đổi hình thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa

 • 1 Answer
 • 267 Views

Ngày 26/11/2016, công ty tôi có ký kết một hợp đồng với công ty A. Theo hợp đồng, công ty tôi sẽ bán cho công ty A 50 lô hàng linh kiện bán dẫn. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ giải quyết tranh chấp phát sinh bằng hình thức trọng tài thương mại. Chúng tôi giao trễ hàng khiến công ty A không thực hiện được hợp đồng với các đối tác và cũng không thương lượng được. Công ty A nhất quyết kiện công ty tôi ra Tòa án để giải quyết. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của công ty A như vậy có đúng không vì rõ ràng theo hợp đồng, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, nếu thỏa thuận trọng tài giữa quý công ty và công ty A thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của pháp luật thì tranh chấp phát sinh phải được giải quyết bằng Trọng tài thương mại, Tòa án sẽ từ chối thụ lý yêu cầu khởi kiện của công ty A.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, vì hợp đồng mua bán linh kiện bán dẫn giao kết bởi quý công ty và công ty A [thương nhân hoạt động thương mại] ngày 26/11/2016 nhằm mục đích sinh lợi nên hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005. Mua bán hàng hoá là “hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận” căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005.

Khoản 3 Điều 317 Luật Thương mại 2005 có quy định tranh chấp thương mại giữa các bên có thể được giải quyết bằng hình thức Trọng tài thương mại. Ngoài ra, Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 cũng quy định tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài “nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp”.

Trong trường hợp này, tranh chấp phát sinh giữa các bên chỉ có thể được giải quyết bằng Trọng tại thương mại nếu thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng giao kết bởi quý công ty và công ty A đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực sau, bao gồm:

 • Điều kiện về hình thức
 • Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về hình thức thoả thuận trọng tài như sau:

  1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

  2. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

  a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

  b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

  c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

  d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

  đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

 • Điều kiện về chủ thể
 • Do đây là thỏa thuận trọng tài giữa hai công ty, vì thế, chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận, cụ thể là người đại diện của hai công ty phải có năng lực hành vi dân sự. Cụ thể, Khoản 3 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định “người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.”

 • Điều kiện về nội dung
 • Thỏa thuận trọng tài phải không thuộc các trường hợp vô hiệu được Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010. Cụ thể:

  1. Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật này.

  2. Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  3. Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

  4. Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.

  5. Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.

  6. Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

  Do đó, nếu thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, công ty A không thể khởi kiện quý công ty tại Tòa án để giải quyết và yêu cầu khởi kiện tại Tòa án của công ty A sẽ bị từ chối thụ lý căn cứ theo quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại 2010:

  Điều 6. Toà án từ chối thụ lý trong trường hợp có thoả thuận trọng tài

  Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.