This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Thời hạn giao hàng khi không có thỏa thuận

  • 1 Answer
  • 322 Views

Công ty tôi là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, hoạt động tại TPHCM. Ngày 5/11/2016, công ty tôi có ký hợp đồng bán cho công ty A 30 máy tính xách tay. Tổng giá trị lô hàng theo hợp đồng là 500 triệu đồng. Theo thỏa thuận, công ty tôi sẽ giao hàng tại trụ sở của công ty A vào ngày 22/11/2016.Tuy nhiên, đến khi giao hàng và yêu cầu nhận thanh toán, công ty tôi mới nhận ra trong hợp đồng mua bán không có điều khoản về thời hạn thanh toán.Công ty A viện dẫn lý do này và mãi chưa thanh toán tiền hàng cho công ty tôi. Tôi xin hỏi luật sư trong trường hợp này thì sẽ giải quyết như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, vì hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán nên công ty A có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng cho quý công ty tại thời điểm quý công ty giao hàng, tức ngày 22/11/2016.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, vì hợp đồng mua bán máy tính xách tay được ký kết giữa quý công ty và công ty A [thương nhân hoạt động thương mại] ngày 5/11/2016 nhằm mục đích sinh lợi nên hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005. Theo đó, mua bán hàng hoá là “hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận” căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005.

Vì trong hợp đồng mua bán, quý công ty và công ty A không có thỏa thuận về điều khoản thời hạn thanh toán nên công ty A có nghĩa vụ thanh toán cho quý công ty tại thời điểm giao hàng (ngày 22/11/2016), căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Thương mại 2005:

Điều 55. Thời hạn thanh toán

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá.”

Bên cạnh đó, quý công ty hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty A trả tiền hàng còn thiếu và tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm công ty A thực hiện việc thanh toán đủ tương ứng với khoản thời gian chậm trả (từ ngày 22/11/2016 đến ngày thanh toán đủ) căn cứ theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005:

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Nếu đã có yêu cầu nhưng công ty A vẫn từ chối thực hiện, quý công ty có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền buộc công ty A phải thanh toán tiền hàng và lãi chậm trả. Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp về hoạt động mua bán hàng hóa là hai (02) năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của quý công ty bị xâm phạm căn cứ theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.