This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Environmental Law
Asked May 17, 2017

Luật Bảo vệ môi trường - Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

 • 1 Answer
 • 210 Views

Tôi và nhà anh Thanh là hàng xóm của nhau. Thời gian gần đây, gia đình anh Thanh tiến hành tu sửa lại. Sau khi hoàn thành việc tu sửa, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của gia đình anh Thanh hay chảy sang nhà tôi, gây mùi khó chịu và làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi. Mặc dù tôi đã nhắc nhở và yêu cầu anh Thanh nghiên cứu thiết kế lại hệ thống thoát nước thải sinh hoạt để tránh việc nước thải tràn sang gia đình mình nhưng anh Thanh không đồng ý. Xin hỏi theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, anh Thanh phải có trách nhiệm gì trong trường hợp này?

Answer 1

Trong trường hợp này, anh Thanh phải có trách nhiệm khắc phục và chấm dứt ngay lập tức việc để hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của gia đình mình chảy sang nhà quý khách gây mùi khó chịu và làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình quý khách; bởi lẽ, Điều 172 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 172. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

Với quy định trên, khi sử dụng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, anh Thanh phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định, anh Thanh phải có nghĩa vụ giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Đồng thời, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa rõ việc hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của gia đình anh Thanh hay chảy sang nhà quý khách đã gây ra thiệt hại nào chưa. Bởi lẽ, nếu thỏa mãn các các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản1 Mục 1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP thì anh Thanh còn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho quý khách, đó là:

 • Phải có thiệt hại xảy ra
 • Phải có hành vi trái pháp luật
 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật
 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại
 • Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.